כניסה מפייסבוק
הצטרפו חינם
מצא אותנו בפייסבוק

תקנון האתר ומדיניות פרטיות - שליש גן עדן

 

מסמך זה מהווה הסכם בינך לבין שליש גן עדן בע"מ (ח.פ 514623446) טלפון: 086519660, פקס: 086217553 דואר אלקטרוני support@date4dos.co.il מען למכתבים: ת.ד. 4164 נס ציונה (להלן:"מפעילת האתר").

בעת אישור התקנון הינך מצהיר בזאת כי קראת את התקנון בשלמותו והינך מתחייב לעמוד בכל תנאי האתר. יש לציין שהוראת תקנון זה יגברו על כל פרסום או מודעה במידה ויהיו כאלה באתר. במידה ואינך מסכים לסעיף כלשהו הינך מתבקש לא להירשם לאתר או להשתמש בשירותיו. כל האמור בתקנון מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אך מכוון לגברים ונשים כאחד.

1.      מפעילת האתר מספקת שירות הכרויות אינטרנטי בשם שליש גן עדן www.date4dos.co.il (להלן: "האתר"). מפעילת האתר רשאית, בכל עת, לשנות את שם האתר ו/או את שם המתחם ו/או יעודו על פי שיקול דעתה, ובלבד ששינוי כאמור לא יהיה בעל משמעות ואופי פוגעני.

2.      ידוע לך כי השירות הינו לצורך היכרות בלבד למטרת נישואין על פי/בהתאם להלכה היהודית. האתר הינו אתר המיועד ליהודים דתיים ושומרי מצוות ומסורת, ומבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הנך מתבקש לכבד את צביון האתר ואת כבוד המשתמשים בו.

3.      מפעילת האתר רשאית לשנות את תנאי השירות בכל עת. אין החברה מתחייבת להודיע זאת, אך החברה תשתדל לפרסם הודעה על שינוי (אם יהיה) במערכת המאמרים או בחדשות של האתר.

4.      מפעילת האתר משאירה לעצמה את הזכות לאשר או לא לאשר כרטיסים מסוימים מסיבות השמורות עמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, מפעילת האתר משאירה לעצמה את הזכות לפסול לפי שיקול דעתה טקסט ו/או חלק מטקסט שהוזן ע"י משתמשים בכרטיסם באתר, וכן, תמונות של משתמשים מטעמי צניעות או מכל טעם אחר. מובהר בזאת שעל המשתמש לצרף רק תמונה שלו. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעשות התאמות טכניות במידה ויהיה צורך בכך, על מנת להתאים את התמונה לאתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

5.      הגלישה והשימוש באתר מותרים מגיל 18 ומעלה, בהירשמך לאתר הנך מצהיר שהנך מעל גיל 18.

6.      חל איסור חמור על כל פרסום מסחרי באתר ו/או על כל פנייה למשתמשי האתר שלא לצורך היכרות אישית בהתאם לתנאי ולאופי האתר ו/או כל פעילות אחרת מטעם גוף מסחרי, אשר אינה לצורכי היכרות אישית בלבד, ובכלל זה פרסום אתרים אחרים באמצעות האתר, במישרין ו/או בעקיפין ו/או פרסום קישוריות (לינקים) שיובילו לאתרים אחרים ושימוש בשירותי ההודעות של האתר לכל אחת מהמטרות האסורות המפורטות לעיל. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו זכאית המפעילה, העובר על סעיף זה יחייב בתשלום של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק ובאישור כללי שימוש אלו, המשתמש מצהיר הינו מוותר על זכותו לטעון טענה כלשהי כנגד גובהו של הסכום הנ"ל.

7.      המעוניינים לפרסם באתר, יכולים לפנות אלינו לשירות הלקוחות באמצעות תיבת 'צור קשר' המופיעה באתר.

8.      חל איסור לשתול קודים ו/או וירוסים ו/או תוכנות באתר מכל סיבה שהיא. וכמובן שאסור לשלוח דואר זבל לחברי האתר או להתחיל מכתבי שרשרת כלשהם. ההתקשרות במערכת ההודעות של האתר תיעשה רק לצורך הכרות אישית עם משתמשים אחרים שרשומים באתר.

9.      כל מאמר ו/או חיבור ו/או פרסום ו/או אינפורמציה המתפרסמים באתר בייחוד במערכת המאמרים של האתר ע"י משתמשים אחרים ואפילו ע"י מפעילת האתר, לא יהיה בו משהו המחייב את בעלי האתר בבדיקת אמינות המידע, כמו כן לא תהיה מפעילת האתר אחראית לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין בעקבות הסתמכות על הנכתב במערכת המאמרים של האתר או בכל מקום אחר באתר.

10.  מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק למשתמשים אשר ירשמו בכרטיס שלהם בפירוט ה"על עצמי" או בכל מקום אחר, פרטים מזהים שאיתם אפשר ליצור קשר מחוץ לאתר כגון אי-מייל, טלפון, שם מלא, שם בפייסבוק או בתוכנות מסרים כלשהן וכדומה. מחיקת הפרטים יכולה להיעשות גם ללא אישור מבעל הכרטיס ואין למפעילת האתר שום אחריות על תוצאות המחיקה הזו.

11.  פתיחת כרטיס באתר הינה לשימוש אישי בלבד של בעל הכרטיס, ולא תתאפשר כל העברה של כרטיס בין משתמשים, וכן לא יתאפשר שימוש של מספר משתמשים בכרטיס אחד.

12.  השימוש בשירותים המוצעים באתר ו/או חלק מהם עשוי להיות כרוך ברישום וברכישת מנוי ועל המשתמש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים ולעמוד בתנאי התשלום.

13.  בהירשמך לשירות הינך מסכים לכך שמפעילת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה, לאפשר למשתמשים, ואף לגביך, לקבל, לשלוח, להפיץ מודעות שאינן מודעות אישיות, על פי פילוח אשר מותאם לאותם משתמשים. יובהר כי למשתמשים שאינם מנויים, מודעה זו כאמור תוצג כ"מסר כללי" (בצירוף שם השולח) להבדיל מ"מסר אישי". בנוסף, בהירשמך לשירות הנך מסכים שמפעילת האתר תמליץ/תשתף את כרטיסך עם משתמשים אחרים הרשומים לשירות, ולהיפך, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, שירות זה מופיע למשתמש כ"המלצת מערכת". משתמש אשר אינו מעוניין בקבלת המלצות מערכת או מסרים כלליים באפשרותו לפנות לשירות הלקוחות בדרכים המקובלות ולבקש שלא לקבל פניות מעין אלו.

14.  מפעילת האתר אינה אחראית על המידע, התכנים והתמונות המתפרסמים באתר ע"י המשתמשים השונים. כמו כן, אין האתר אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש האתר או לצד ג' כתוצאה מהתכנים או מהשימוש באתר. וכמובן שאין מפעילת האתר אחראית על אמיתות הנתונים והאנשים הרשומים באתר. כל ההתנהלות בין האנשים לא באחראיות מפעילת האתר. משתמשים אשר נתקלים במשתמש שמנצל לרעה את השימוש באתר ו/או פוגע במשתמשים אחרים או קטין, מתבקשים לעזור לנו לאתר אותם ולהרחיק אותם מן האתר.

15.  כמובן שחל איסור על פרסום פרטים שאינם נכונים או דברים שעשויים לפגוע בשאר משתמשי האתר. הינך מצהיר בזאת כי אתה מסכים שכל דבר שתפרסם ו/או תשלח ו/או תצרף ו/או תעלה לאתר הינם על אחריותך הבלעדית. אין החברה אחראית על הזנת תכנים לא נכונים ע"י משתמשי האתר (כגון גיל או גובה לא נכונים). בהסכמתך לתקנון, הינך מאשר שקראת אותו ואתה מוותר על כל טענה נגד מפעילת האתר הן לגבי נזקים שעלולים להיגרם מפגישות עם משתמשים אחרים או מתוכן פוגע ומעליב. משתמשים נדרשים להיזהר מהמידע שהם משאירים בכרטיסי המשתמש שלהם. אין מפעילת האתר אחראית לנזק שיגרם למשתמשי האתר בעקבות שימוש לרעה במידע שהם הזינו לכרטיס או למשתמשים אחרים.

16.  מפעילת האתר אינה אחראית על גרימת כל נזק או איבוד מידע שנוצר עקב שימוש בשירותי האתר כגון שימוש בשירות הודעות, בתכנים או תמונות שבאתר .

17.  מפעילת האתר אינה אחראית על הפרה של זכויות יוצרים של צד ג'. כל משתמש שמעלה תמונה או מאמר למערכת האתר הינו האחראי הבלעדי עליה. אין להעלות כל תוכן שאינך בעל הזכויות היוצרים בו ובפרט תמונות או מאמרים.

18.  העלאת תכנים לאתר כפופה להצהרת הגורם אשר מעלה תוכן לאתר כי התוכן אינו מפר זכויות יוצרים, אינו מהווה לשון הרע, אינו פוגעני וכיו"ב.

19.  אם בכל זאת נמצא כי האתר מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, מהווה לשון הרע, פוגעני וכיו"ב, הנהלת האתר מתחייבת לפעול להסרת התוכן הרלוונטי לאחר מסירת הודעה כאמור, בהתאם ל"נוהל הודעה והסרה", על פי דין.

20.  המשתמש מתחייב כי יעלה לאתר אך ורק תכנים ו/או תצלומים ו/או קטעי וידאו הרלוונטיים לצורך מטרות האתר – היכרות אישית.

21.  המשתמש ישפה ויפצה את הנהלת האתר על אתר, במידה ויידרש לעשות זאת בגין כל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או פגיעה מכל סוג המצריכה גם הוצאות משפטיות שמפעילת האתר הוציאה בצורה ישרה או עקיפה וקשורים לתכנים שהועלו על ידי הגולש באתר. הגולש מוותר על כל דרישה וטענה  כלפי האתר אם על תכנים שמופיעים בו ואם על השירותים שהוא מספק.

22.  הבהרה למען הסר ספק, האתר אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני ו/או לפגיעה בהם על ידי גולשי האתר, בכל דרך שהיא (כולל סודות וסימנים מסחריים).

23.  אין להכניס קבצים, קוד מחשב ותוכנות עם יישום המכיל נגיף מחשב ("וירוס"), דואר זבל (" SPAM"), יישומים מזיקים, וונדליזם, סוס טרויאני  ותולעים ("WORMS") למיניהם שלא כדין. זאת בהתאם לחוק המחשבים.

24.  חל איסור על איסוף מידע על משתמשים אחרים ופרסום תכנים ופעילויות פליליות. לשם הסר ספק, הפרסום הנ"ל אסור לפרסום באתר.  שימוש מלא או חלקי במידע שמועלה על ידי משתמשים ללא אישורם, הינו עבירה חמורה על זכויות יוצרים.

25.  בכל הפסד, אבדן, הפרת זכויות מכל סוג שהוא, הוצאה או נזק מכל סוג, שיגרם למשתמש ולסובבים לו בצורה עקיפה או ישירה כתוצאה מתכנים שהועלו ומופיעים באתר. הינך פוטר ומסיר  מאחריות את האתר ומנהליו מכל תביעה. כמו כן, הנהלת האתר יכולה להגיש תביעה כנגד מי שהפר זכויות אלו.

26.  חל איסור להעלות חומר בוטה, פורנוגראפי או עם מאפיינים מיניים בוטים שפוגעים או עלולים לפגוע ברגשות הציבור, בשים לב לצביון הדתי של האתר ומשתמשיו.

27.  האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את שאלון ההרשמה. כמו כן, תוכל מפעילת האתר לשנות כל דבר שקשור בקוד האתר או בהצגתו למשתמש. אין האתר אחראי לטעויות בהצגת הנתונים במידה ויווצרו בעקבות כך.

28.  המשתמש ישפה (במקרה הצורך) את מפעילת האתר כנגד הפסדים או נזקים שגרם להם בעקבות אי עמידה בתנאי תקנון זה.

29.  מפעילת האתר תשמור בסודיות את המידע שירשם בכרטיס המשתמש באתר. אין מפעילת האתר תהיה אחראית על מידע שנפרץ, או נגנב מן המערכת או מהתרשלות של החברה המאחסנת את האתר. כמו כן, מפעילת האתר לא תהא אחראית לשום נזק שיגרם בשל בעיות בתוכנה או בקוד האתר שלא נעשו במטרת זדון. מפעילת האתר חוזרת ומבקשת לא להעביר למשתמשי האתר מידע העלול לגרום לפגיעה פיזית ו/או נפשית ו/או כספית או כל פגיעה אחרת בהם. אין להעביר למשתמשים מספר כרטיסי אשראי, יש הרבה מתחזים באתרי הכרויות בייחוד ממדינות זרות נא להיזהר.

30.  משתמש הנרשם לשירות, מודע לכך שקיימת  גרסה המותאמת לטלפון סלולארי ובה כרטיסו מופיע גם כן. הגרסה הסלולארית מותאמת למכשירים תומכים בלבד, ואינה מתאימה לכל סוגי המכשירים הקיימים בשוק.  מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשווק את האתר בכל אמצעי אלקטרוני שתחפוץ בו.

31.  מפעילת האתר משתמשת בפונקציה בו מופיעים תמונות של גולשים בעמוד הבית של האתר (ניתן לבקש לא להופיע בעמוד הראשי). כמו כן, משתמשים מסוימים יופיעו בתוצאות החיפוש גם בכניסה לאתר ע"י משתמשים שאינם רשומים עדיין לאתרו מבצעים חיפוש. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לנזק פגיעה עלבון או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש קיים עקב שימוש בפונקציות אלה.

32.  כל מאמר שהתפרסם במערכת המאמרים של האתר, הינו בבעלות האתר והוא בעל זכות הקניין בהם. אין להעתיק או להשתמש במאמרים אלו ללא רשות. העושה כן יפצה את מפעילת האתר בהתאם לאמור בחוק. למען הסר ספק יובהר כי העלאת כל תוכן לאתר, מהווה הסכמה מפורשת להעברת זכויות היוצרים לידי המפעילה, על כל הנובע והמשתמע מכך.

33.  מספרי טלפון שימסרו למפעילת האתר ע"י משתמשים או ע"י אורחים באתר באמצעות מערכת המאמרים של האתר, אשר תכליתם קבלת מידע או חומר פרסומי מחברות שונות, ימסרו כפי שהם לחברות השונות. אין החברה אחראית על אופי השימוש של החברות במספרי הטלפון הנמסרים לה, ואין מפעילת האתר אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, פיזי , נפשי, כספי או כל נזק שהוא שייגרם למשתמש או אורח שהשאיר את מספר הטלפון שלו באתר.

34.  מפעילת האתר תהא רשאית לצרף את המידע שקיבלה על המשתמש למאגר מידע שקיים אצלה, יודגש, כי על פי חוק לא חלה עליך חובה למסור את המידע. כמו כן, בברירת המחדל בהרשמה לאתר, יסומן שהחברה רשאית לשלוח למשתמש דיוור על הודעות חדשות שיכללו מידע פרסומי ועוד. על מנת לשנות הגדרות אלו על המשתמש לשנות את "הגדרות הדואר" כפי שהם מופיעות ב "פרופיל האישי" של המשתמש.

35.  חל איסור מוחלט למסור פרטיו של אחר, זולת המשתמש, למעט בכפוף לאישורו המפורש של אותו משתמש שימלא פרטי אחר, שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לאתר ו/או לאותו אדם, כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור.

36.  אישור תקנון זה ומסירת פרטי המשתמש מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 (להלן:"החוק"). אף על פי כן, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו על ידי משלוח הודעה להנהלת האתר בכתובת  support@date4dos.co.il , וכן בשאר הדרכים המצויינות.

37.  כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, מפעילת האתר תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנרשמו באתר, ו/או להעביר פרטים של משתמשים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי רלבנטי בכל אמצעי מדיה.

38.  מפעילת האתר תהיה בקשר עם מפרסמים שונים, אין למפעילת האתר שום קשר לשום נזק כספי, גופני או נפשי שיכול להיגרם למשתמש באתר כתוצאה מהשימוש באחד מהמוצרים של המפרסמים באתר, או במערכת המאמרים של האתר.

39.  מפעילת האתר רשאית לבחור את סדר הופעת משתמשים בתוצאות החיפוש או לבחור להציג משתמשים מסוימים בעמוד הבית בהתאם לשיקול דעתה. בהירשמך לאתר, הינך מצהיר שאתה מסכים לעובדה זאת.

40.  מפעילת האתר רשאית לא לאשר/ לחסום כרטיסי משתמשים מכל סיבה שבעיניה אינם מתאימים לרוחו או לתדמיתו של האתר. מפעילת האתר לא תתן הסבר למשתמשים שכרטיסם או תמונתם נדחתה.

41.  מפעילת האתר אינה אחראית לזמינותו התמידית של האתר, כמו כן, לא לתקלות טכניות שיהיו בו או למידע שיישמר באתר, וכן, לשום נזק שיכול להיגרם מהפסקת הפעלת האתר.

42.  מפעילת האתר רשאית לבדוק מדגמית ובמקרה של דיווח/חשד לעבירה פלילית/הונאה/הטרדה כל תוכן שנכתב ע"י גולשי האתר על מנת להגן על פעילותה ולשמור את האתר מנזקים שאותם יגרמו המשתמשים שייבדקו. ובמידת הצורך, החברה אף שומרת על זכותה להעביר את המידע לרשויות האכיפה על פי שיקול דעתה. מפעילת האתר לא תצטרך לתת הסבר לפעילותה ובהירשמך לשירות הינך מצהיר שאתה מסכים לתנאים אלו.

43.  מפעילת האתר רשאית לבצע למשתמשים סינון ראשוני של ההודעות על פי הגדרות ברירת מחדל הנתונות לשיקול דעתה. כל משתמש יוכל להגדיר אחרת או לקרוא את ההודעות המסוננות בתיבה מיוחדת שנקראת "דואר מסוננים".

44.  כל שימוש של הגולש במספר הטלפון שלו באתר, לרבות בעת: רכישת מנוי, פנייה לשירות הלקוחות, הזנת פרטים באתר, הזנת פרטים לחזרה בעקבות מבצעים ו/או מודעות פרסומיות אחרות, וכדומה, יישמרו במאגר הנתונים של החברה ויוכלו לשמש את החברה לכל צורך עתידי, לרבות בעת משלוח/פנייה פרסומית.

45.  מפעם לפעם יעלו פרסומים שיווקיים באתר, המוצעים לחברים בו. יובהר בזאת כי הנתונים, פרטי התקשרות, החבילה וטיב השירות אינם  באחריות שליש גן עדן, כאשר אינה מהווה צד להתקשרות ו/או לפרסום, אלא מול החברה המשווקת ובהסכמתך למבצע הנך מאשר בזאת כי אין ולא תהיה לך כל טענה כנגד שליש גן עדן בגין ההתקשרות בינך לבין החברה המשווקת. כל המבצעים המוצעים מוגבלים בזמן, החברה רשאית לשנות/לקצר/להאריך את המבצע ככל שתרצה.

46. החברה שומרת לעצמה את האפשרות למחוק/להקפיא/לחסום כרטיסים ו/או מידע מתוך כרטיסים מסוימים, כדוגמת, אך לא רק, משתמשים שלא נכנסו זמן רב לאתר ו/או משתמשים שלא מתאימים לרוח האתר, משתמשים שיש בנוכחתם בכדי פגיעה באתר ו/או פגיעה בגולשי האתר, וכמובן כאלה שהואשמו בפלילים וכיוצא באלו. פעולה זו עשויה לכלול נתוני כרטיסים ו/או מידע בקשר לכרטיסים האמורים, ו/או חסימת/מחיקת מידע בקשר להודעות, צפיות, חיוכים וכד'. כל זאת ללא צורך במתן הנמקה ו/או הודעה מראש.

תקנון רכישת מנוי

תקנון זה מהווה הסכם בינך ובין חברת שליש גן עדן בע"מ ח.פ 514623446 (להלן: "מפעילת האתר") בעת האישור של תקנון זה הנך מצהיר בזאת כי קראת את התקנון בשלמותו והנך מתחייב לעמוד בכל תנאי האתר וכןן התנאים החלים על המנויים באתר. יש לציין שהוראת תקנון זה יגברו על כל פרסום או מודעה במידה ויהיו כאלה באתר. נא לעבור על התקנון בעיון במידה ואינך מסכים לסעיף כלשהו הנך מתבקש לא לרכוש את המנוי באתר. תקנון זה מופיע גם בעמוד רכישת המנוי, לכל שאלה או בעיה ניתן לפנות בטלפון 086519660.

1.      למרות הצלחות העבר של אתר "שליש גן עדן" בפרט ואתרי הכרויות בכלל הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאין שום התחייבות להצלחת השירות, וכי תשלום המנוי אינו קשור להצלחה במציאת זיווג, אהבה, קשר או כל התקשרות כלשהי עם בני המין השני.

2.      רכישת מנוי באתר, מקנה זכות גישה מיידית לכל ההודעות שנשלחו אל המשתמש משחר ההיסטוריה, וכן זכות גישה לכל ההודעות שהמשתמש שלח למשתמשים אחרים, גם בתקופה בה המשתמש לא היה מנוי - כל עוד המנוי בתוקף.

3.      רכישת מנוי באתר מאפשרת למנויים אופציות שאינן ניתנות למשתמשים שאינם מנויים, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האופציה, לגרוע וכמובן להוסיף מהאפשרויות הפתוחות בפני בעלי המנוי וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ומבלי הודעה מוקדמת למנויים.

4.      החל ממועד תשלום דמי המנוי ועד למועד פקיעת המנוי, נפתחות בפני המנוי אפשרויות וזכויות  השמורות למנויים בלבד, וזאת ללא תשלום נוסף. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחיר חידוש המנוי בכל עת, ללא התראה או הודעה מוקדמת.

5.      יובהר כי התשלום הינו בעבור זכות הגישה וזכות השימוש ולא בעבור שימוש בפועל, ובהתאם, העדר שימוש ו/או ניצול המנוי אינו מהווה עילה להחזר כספי מכל סיבה.

6.      מפעילת האתר משתמשת בשיטות אבטחה הידועות לה ולחברה המקימה את האתר, על פי דרישות החוק וחברות כרטיסי האשראי, מפעילת האתר לא תישא באחריות למקרים של נזק שייגרם למשתמש בעקבות מידע שהשאיר באתר. ותעשה ככל יכולתה במידות ההיגיון הסבירות הטכנולוגיה הנפוצה הנהוגה ברוב אתרי המסחר וההיכרויות על מנת למנוע מקרים אלו.

מדיניות ביטולים:

7.      רכישת המנוי כוללת עסקאות של מסלולים לתקופות שונות ומחירים שונים, בהתאם למחירון החברה, כפי שנקבע על ידי מפעילת האתר מעת לעת, לרבות מנוי לתקופה בלתי מוגבלת בזמן (להלן:"המחירון").

8.      כל רכישת מנוי מהווה בכל מקרה רכישה בעסקה אחת.

9.      כל רכישת מנוי מקנה זכות גישה לכל ההודעות שנשלחו אל המשתמש משחר ההיסטוריה, וכן זכות גישה לכל ההודעות שהמשתמש שלח למשתמשים אחרים, גם בתקופה בה המשתמש לא היה מנוי - כל עוד המנוי בתוקף.

10.  בהתאם, כל רכישת מנוי תחויב בכל מקרה, גם במקרה של ביטול העסקה, בעלות מחיר המחירון לתקופה היחסית בה ניתנה למשתמש זכות הגישה להודעות.

11.  מחיר  המחירון למימוש זכות גישה חד-פעמית לכלל ההודעות – "מנוי ליום",  הינו 50 ₪.

12.  מחיר המחירון החודשי באתר, עומד כיום על 129 ש"ח לחודש, ומעודכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה של החברה.

13.  החברה רשאית להעניק הנחה ממחיר המחירון, בין היתר, במסלולים עם התחייבות לתקופה קצובה.

14.  שים לב כי מדיניות ביטול רכישת המנוי באמצעות האפליקציה של 'שליש גן עדן' למשתמשי הסלולר הגולשים בה באמצעות מכשירי חברת אפל (Apple) שונה וכפופה לפרטי ההסכם בין המשתמש ובין חברת אפל אליה הוא מנוי ודרכה ניתן השירות, ובה מדיניות ביטולים שונה מזו המפורטת כדלהלן.

15.  כמו כן מובהר בזאת כי הקפאת ו/או חסימת ו/או מחיקת החברות באתר לא מחייבים הפסקת ספירת הימים הנותרים למנוי ע"י המערכת. ללא קשר לאמור לעיל החברה תהיה רשאית להקפיא מנוי לזמן קצוב על דעתה בלבד.

16.  בתשלום באמצעות כרטיס אשראי, יש להזין את מספר הכרטיס ופרטיו בעת ביצוע ההזמנה באתר.

17.  לא ניתן לבטל או להעביר מנוי לאחר הזמנה ותשלום באתר, אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

18.  בעסקאות תשלומים. כרטיס אשראי שאינו תומך באפשרות זאת יחויב בתשלום אחד.

19.  מפעילת האתר רשאית להעניק מנויים לאנשים או לבטלם ללא הודעה מוקדמת וללא תנאי.

20.  ברכישת מנוי מתמשך, נותן הרוכש הסכמתו לתשלום דמי המנוי החודשיים לתקופה בלתי קצובה:

20(א) המנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי ללא קנס ו/או דמי ביטול, בכפוף לחיוב החלק היחסי בגין התקופה בה ניתנה זכות הגישה להודעות, על פי המחירון היומי ו/או החודשי, בהתאם לעניין ולמשך הזמן שחלף עד למועד ביטול המנוי.

20(ב) למען הסר ספק, במקרה של ביטול ההתקשרות, במהלך תקופת התחייבות מינימאלית, תבוטל ההנחה ממחיר המחירון והמנוי יראה, לצורך קבלת זיכוי כספי, כמי שרכש מנוי על פי מחיר המחירון לתקופה הרלוונטית, ובהתאם, ההתחשבנות לצורך ביטול העסקה תתבצע על בסיס מחיר המחירון, כדלקמן:

20(ב)1 בוטל המנוי במהלך תקופת החודש הראשון להתקשרות - יחויב המנוי לפי מחיר המחירון של "מנוי ליום" בגין היום הראשון של המנוי, ובגין כל יום נוסף עד למועד ביטול המנוי, על פי החלק היחסי ממחיר המחירון החודשי של החברה, אך בכל מקרה החיוב לא יעלה על מחיר המחירון של מנוי חודשי באתר.

20(ב)2 בוטל המנוי לאחר חודש ימים- יחויב המנוי לפי מחיר המחירון החודשי, הן בגין כל חודש מלא שחלף ממועד יום רכישת המנוי ועד למועד ביטול המנוי, והן בגין החלק היחסי של הימים אשר נוצלו במהלך החודש בו בוטל המנוי (חודש אשר לא נוצל במלואו).

21.   המנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על ביטול המנוי לאתר, באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של המפעילה בטלפון 08-6519660 או בפקס 08-6217553 או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת support@date4dos.co.il או באמצעות פניה בדואר אל המפעילה (חברת שליש גן עדן בע"מ) לכתובת: ת.ד. 4164 קריית המדע, נס ציונה, מיקוד 741400.  (להלן: "הודעת הביטול"). המפעילה תחדל לחייב את המנוי בדמי המנוי החודשיים לאתר, בתוך שלושה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול, ובמידה והודעת הביטול נמסרה בדואר רשום - בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירת הודעת הביטול למשלוח ("הביטול").

22.  יודגש כי במקרה של ביטול מנוי לאחר תקופת ההתחייבות המינימאלית הקבועה במסלול, ככל שתהיה במסגרת תקופה קצובה לפי הגדרת ס"ק 13א(2) או 13א(3), המפעילה לא תגבה סכום כלשהו כדמי ביטול. במקרה כאמור, אם בוטל המנוי הרלוונטי במהלך החודש שעבורו שולמו דמי המנוי, יינתן למנוי החזר יחסי בלבד של דמי המנוי, בהתאם למחיר הרלוונטי אשר שולם על ידי המשתמש עד למועד ביטול המנוי, וזאת בתוך 14 ימים מיום מסירת הודעת הביטול. לא יינתן החזר כספי בגין התקופה בה נעשה שימוש בשירותים המוצעים באתר בתשלום ואשר קדמה למועד הביטול.

23.  מנוי רשאי להודיע בכל עת בה יחפוץ על רצונו להפסיק את החיוב החודשי על המנוי, כך שהוא יוכל להמשיך ולעשות שימוש בשירותים עד תום אותו חודש קלנדרי ומהחודש העוקב לא יחויב בגין המנוי, וזאת באמצעות פנייה לעמוד "הגדרות החשבון שלי" או באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות בדרכים המצוינות לעיל, ואולם כאמור במקרה של ביטול ההתקשרות במהלך תקופת ההתחייבות המינימאלית תהיה בעלת האתר רשאית לגבות את מלוא סכום ההתחייבות.

24.  מפעילת האתר שומרת על זכותה להסיר/ לחסום כרטיסי משתמש של אלו אשר יימצאו מפרים את תנאי השימוש הנ"ל/ לא הולמים את רוח האתר או פוגעים בדימוי האתר/ במשתמשי האתר, באופן יזום וללא הודעה מראש.

25.  מפעילת האתר שומרת על זכותה שלא להחזיר כל סכום ששולם על כל שירות הניתן בתשלום באתר ונעשה בו שימוש לרעה לפי החלטתה של מפעילת האתר .

26.  מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שאלון ההרשמה. כמו כן, תוכל מפעילת האתר לשנות כל דבר שקשור בקוד האתר או בהצגתו למשתמש. אין האתר אחראי לטעויות בהצגת הנתונים במידה ויווצרו בעקבות כך.

אפליקציה סלולארית  במכשיר I-phone

מפעילת האתר מפעילה עבור חברת Apple אפליקציה של "שליש גן עדן" (להלן:" האפליקציה"). מפעילת האתר תבהיר כי כל פעולה באפליקציה, לרבות רכישת מנוי, מבוצעת בין המנוי אל מול חברת אפל (Apple) בלבד, בהתאם לתנאי ההתקשרות אשר ייקבעו על ידי אפל מעת לעת ובהתאם ל – App Store Terms of Service, לרבות בכל הנוגע לדין החל על ההתקשרות והרכישה וכן בכל הנוגע למדיניות החזרות וזיכויים ומפעילת האתר כלל אינה צד להתקשרות הלקוח עם אפל, למעט בקשר עם אחריותה לתקינות פעילות האפליקציה, כספק של אפל.

בהתאם, מפעילת האתר אינה אחראית לכל בקשה ו/או טענה ו/או תביעה לביטול מנוי ו/או החזר כספי מכל סיבה שהיא וכל טענה ו/או דרישה בקשר עם האפליקציה יש להפנות ישירות לחברת Apple .

במידת הרלוונטיות, הוראות תקנון זה תראנה הסכם לטובת צד שלישי בכל הנוגע לאפל, כמוטב ובאישור תקנון זה הנך מעניק לאפל זכות לאכוף הסכם זה כנגדך ו/או כנגד צדדים שלישיים.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ותנאי השימוש בו. השימוש בשירותי האתר ו/או היישומים הנלווים לו, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו ומעיד על הסכמה לתנאים אלה.

כללי

האתר והיישומים הנלווים לו הינם יישומים אשר נועדו לפרסום והפצה של פרטים אישיים רבים ככל שניתן, על מנת למצוא שידוך מתאים.

בהתאם, יובהר כי כל מידע אישי אשר יפורסם בכרטיס המשתמש אינו פרטי ואינו סודי, ולא תישמע כל טענה בעניין זה.

איסוף פרטים אישיים

כל שימוש באתר כרוך בהרשמה, המתבצעת באמצעות מילוי פרטים בטופס הרשמה, ובכלל זה פרטים אישיים, המוגדרים כ"מידע רגיש", על פי דין, כגון: שם, מקום מגורים, עיסוק, נתונים פיזיים ותכונות ומאפיינים אישיים שונים (להלן:"הפרטים האישיים") וכן מידע אישי בדבר מיקום המשתמש, לרבות מיקום היסטורי (להלן: "איכון מיקום") ומטה – דאטה.

שיתוף והצגת פרטים אישיים

מטבע הדברים, על מנת למצוא שידוך באתר, מפעילת האתר תציג את פרטי כרטיס המשתמש והפרטים האישיים בפני משתמשי האתר.

שיתוף והצגת איכון מיקום

כמו כן, על פי בחירת המשתמש ובאישורו, תאסוף מנהלת האתר ותפרסם מידע בדבר איכון המיקום ומידע על מסלול המשתמש, לדוגמה בצורה של אותות GPS ומידע אחר אשר נשלח על-ידי המכשיר הסלולארי שבו מותקן ומופעל יישום שליש גן עדן.

כמו כן, תציג מפעילת האתר את המיקום האחרון של המשתמש, במועד אשר אישר המשתמש את הצגת מיקומו, ככל שאישר, כמיקום היסטורי - המקום בו נצפה המשתמש לאחרונה.

עוגיות (קוקיס)

מנהלת האתר עשויה להשתמש בעוגיות (cookies) - חבילות מידע אשר נשלחות על-ידי השרתים של האתר אל דפדפן האינטרנט שלך ו/או היישום הסלולארי, ואז נשלחות בחזרה על-ידי הדפדפן בכל פעם שהדפדפן ניגש לשרתים של האתר.

מנהלת האתר עשויה להשתמש בעוגיות למטרות שונות, לרבות: חיסכון בצורך להזין מחדש את שם המשתמש והסיסמה בכל כניסה לשירות, על מנת להקל על השימוש באתר ו/או ביישום הסלולארי, על מנת לאסוף מידע סטטיסטי, לאמת את המידע, ועל מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות שלך וכן לצורך אבטחת מידע.

משתמש המעוניין לחסום את העוגיות נדרש להשתמש בכפתור העזרה בדפדפן ולפעול על פי ההנחיות ההכרחיות.  

חומר פרסומי

מפעילת האתר שומרת על זכותה למסור פרטים אישיים ו/או חלק מהם למפרסמים ו/או לנותני שירות ו/או לכל גוף מסחרי.

מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש במידע איכון המיקום, על מנת לנהל מסעות פרסום, בין היתר, על בסיס מיקום גיאוגרפי.

מנהלת האתר אינה אחראית לתוכן של הפרסומות האמורות ולמוצרים שיסופקו או לשירותים שיינתנו על-ידי צדדים שלישיים והמשתמש מסכים באופן בלתי חוזר וללא כל תנאי לא לראות במנהלת האתר אחראית, בכל דרך, בקשר לכך.

קבלת הודעות דואר אלקטרוני

מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, באמצעותה ובאמצעות צדדים נוספים מטעמה, רשאים לפנות למשתמשי האתר באמצעות הדואר האלקטרוני לצרכי תקשורת ומשלוח הודעות שונות, בין נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת ובין אם לאו, למעט הודעות המהוות פרסומת, על פי דין.

בכלל זה: משלוח עדכונים, הודעות ומידע נוסף בקשר לשירות; להציג או לשלוח חומרי שיווק ופרסום, לרבות שימוש במידע איכון על מנת להציג פרסומות של עסקים על פי מיקום גיאוגרפי.

שינויים במדיניות הפרטיות

במידה ותחליט החברה על שינוי במדיניות הגנת הפרטיות, יפורסמו השינויים בעמוד זה - "תקנון", לידיעת כל משתמשי האתר.

מחיקת מידע האישי

עם קבלת בקשת משתמש למחיקת הכרטיס באתר, הנהלת האתר שומרת על זכותה לשמור את המידע האישי, מידע האיכון והמטה דאטה במאגר מפעילת האתר.

על מנת למחוק כליל את הנתונים הנ"ל,  יש לפנות באמצעות דוא"ל או טלפון למפעילת האתר והיא תעשה כל מאמץ למחוק מידע זה, אולם ייתכן שהדבר לא יוכל להתבצע באופן מיידי ממערכות הגיבוי.

על אף האמור לעיל, במקרה של חסימת משתמש על ידי האתר, הפרטים הרלוונטיים ישמרו בבסיס הנתונים על מנת למנוע רישום מחודש לאתר.

דיווח על פגיעה בפרטיות

במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירות, אנא פנה למפעילת האתר באמצעות כתובת הדוא"ל:  support@date4dos.co.il .

 

הצהרת נגישות

בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, החל מחודש אוקטובר 2017 בוצעו וממשיכות להתבצע באתר התאמות נגישות עבור אנשים עם מוגבלות, ההתאמות בוצעו בגלישה באמצעות המחשב או בגלישה באמצעות האתר המותאם בסלולר, הפעלת/הסתרת תפריט הנגישות מתבצע בלחיצה על כפתור הנגישות המופיע באתר. האפליקציה אינה מונגשת.

הנגשת האתר נועדה להתאימו לשימוש, כך שיהיה זמין ונוח עבור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. התאמות אלו נעשות בהתאם לתקנות החוק, כמו כן, בדיקת נגישות בוצעה בדפדפני אקספלורר וכרום בגרסאות שיצאו החל משנת 2017 ואילך.

על כל פנים, כל שירות שאינו מתאפשר ויכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות, אנחנו כאן בשבילכם ונשמח לעזור בשיחה למוקד בטלפון שמספרו 086519660, במידה ומוקד שירות הלקוחות של האתר אינו זמין, ישנה אפשרות להשארת הודעה במוקד שירות הודעות אנושי 24 שעות ביממה, ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי. עם כל תלונה על העדר התאמות נגישות או בקשה אחרת יש לפנות למוקדי השירות בטלפון 086519660 או בכתובת הדואר האלקטרוני support@date4dos.co.il  , או בפקס שמספרו 086217553.


צור קשר