כניסה מפייסבוק
הצטרפו חינם
מצא אותנו בפייסבוק
פרשת השבוע
פרשת השבוע > עם מה את/ה מתמודד/ת ? ואיך את/ה מתמודד/ת ?- פרשת "וישלח"
 
כל אדם מתמודד עם דברים רבים ושונים. לאברהם אבינו היו התמודדויות וכן גם ליצחק, אך ליעקב יש בפרשה התמודדויות רבות, שבאות בזו אחר זו.
עדנה ויג | פורסם: 15/12/16 10:55

כל אדם מתמודד עם דברים רבים ושונים. לאברהם אבינו היו התמודדויות וכן גם ליצחק, אך ליעקב יש בפרשה התמודדויות רבות, שבאות בזו אחר זו.  

 התמודדות עם החשש מהפגישה עם עשו וההכנות לקראתה,  התמודדות עם ה"איש" שנאבק עמו, התמודדות עם כאב ועם צליעה על ירכו "וְהוּא צֹלֵעַ עַל יְרֵכוֹ" (בראשית ל"ב,32), התמודדות עם מעשה דינה, מות רחל וקבורתה על אם הדרך ועוד.

גם בפרשה הקודמת סופר על התמודדויותיו של יעקב עם עשו ממנו נאלץ לברוח, והתמודדותו עם לבן שגם ממנו ברח, עד שלבן גילה את דבר הבריחה, רדף אחרי יעקב ובני משפחתו והשיגם. רשב"ם פירש שגם בפרשת "וישלח" רצה יעקב לברוח ולהימנע מהפגישה עם עשו. "ויקם בלילה...ויעבר את מעבר יבק" (בראשית ל"ב,23) "כדי לברוח", והמלאך גרם לו לנקע כדי שלא יוכל לברוח וייאלץ להתמודד.

שאלה למחשבה: כיצד צריך להתמודד ?

הצעות לתשובה: *מוכנות להתמודד עם הקושי והבעיה שהתעוררה. לא ביקשת זאת ואינך רוצה בכך, אך יש סיטואציה מסוימת שנוצרה ואין דרך לסלקה, אין ברירה אלא לאסוף את כוחות הגוף והנפש ולהתמודד כמיטב יכולתך. צריך להחליט: "אני לא מתמוטט(ת) - אני מתמודד(ת)" !

יש אמירה עממית שאומרת: "קשה יש רק בלחם, וגם אותו אוכלים", כשהכוונה היא שגם כשחלילה יש מצב קשה, לא נאמר ש"קשה לי", "אני לא יכול/ה", אלא נפעל כדי לפתור את הקשיים.

*כשבא דבר שצריך  להתמודד אתו, בוודאי חש האדם רגשות שונים, כפחד: "ויירא יעקב מאד ויצר לו" (בראשית ל"ב,8) אולי כעס ועוד, אך אסור לאבד את העשתונות, אלא צריך להכיר ברגשות שעולים ולהתמודד גם איתם. קשה להתמודד נכון כאשר פועלים על פי הרגשות הסוערים, וחשוב לשמור על קור רוח, ככל האפשר, במצבי משבר.

הרב קלונימוס קלמיש שפירא המכונה: האדמו"ר מפיסצנה, אמר בפרשת "וישלח" בשנת ת"ש (=1940) ודבריו נכתבו בספר "אש קודש": נאמרה בפסוק קודם המילה "שֹרית" (שהוא מפרשה "מלשון שֹר") ורק אחר כך נאמרה המילה "ותוכל", כדי ללמד ש"גם קודם (=לפני) "ותוכל", גם כשהיו צרותיך רבות מאוד, גם כן "שֹרית" לא נפל רוחך בקרבך, רק גם אז היית בקרבך שֹר." גם כשבאו, חלילה, צרות על אדם הוא לא התייאש.

* תיכנון: צריך לחשוב על תרחישים אפשריים ועל דרכי פעולה שונות. יעקב לא ידע מה תוכניתו של עשו ולכן "התקין עצמו לשלושה דברים: לדורון, לתפילה ולמלחמה".

* ביצוע: צריך לעשות כל מה שביכולתו של האדם, לא לוותר ולא "להרים ידיים" ביאוש, חלילה.

* התיעצות: אם יש עם מי להתייעץ, אפשר לחשוב ביחד כיצד כדאי להתמודד במקרה מסוים.

*א"ב = אמונה, ביטחון. יעקב התפלל ל – ה': "הצילני נא מיד אחי, מיד עשו, כי ירא אנכי אֹתו..." (בראשית ל"ב,10-13). אמונה עוזרת לאדם בהתמודדות, אמונה דתית וגם אמונה שיכולה להיות לו מסוגלות להתמודד.

* הכרה בחוזקות של האדם ובמה שיש לו מבחינה חומרית (ואולי יוכל להשתמש בדברים לפיתרון הבעיה שהתעוררה) וגם מבחינה נפשית: יעקב השתמש במשאבים שעמדו לרשותו, הוא נתן לעשו מתנות מבעלי החיים שהיו לו: "עזים מאתים ותישים עשרים, רחלים מאתים ואילים עשרים"... (בראשית ל"ב,15-16) ועוד. יעקב חושב ומאמין שיש לו כל מה שהוא צריך, כאומרו לעשו בעת פגישתם: "יש לי כל" (בראשית ל"ג,11) בעוד שעשו אומר "יש לי רב" [=הרבה] (בראשית ל"ג,9).

* הבנה וקבלה שיש דברים שאין לאדם שליטה עליהם, הם לא קשורים בו עצמו, אלא באנשים אחרים שהוא אינו יכול לדעת מה מחשבותיהם ותוכניותיהם. לחשוב מה הם הדברים שכן יכולה להיות לו שליטה עליהם במצב הנתון ולהתמקד בהם.

*הפיכת הצרות לאוצרות – כשבאה על האדם צרה, קושי, בעיה כלשהי, ברור שזה קשה ומעיק ומציק ומתיש את כוחות הגוף והנפש, אך כאשר האדם מתעלה על עצמו ומבין שאין לו ברירה אלא להתמודד, הוא צריך לבדוק: מה למד ממה שקרה לו ? אילו דברים גילה על עצמו ? מה הוסיף לעצמו ? האם בנה לו חוסן נפשי ? האם יהיה לו קל יותר להתמודד בפעם אחרת ?

   ברוב ההתמודדויות שותפים גם בני משפחתו של יעקב והוא דואג גם להם, אך יש התמודדות שבה נמצא יעקב לבדו: "ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו, עד עלות השחר" (בראשית ל"ב,25) במשך לילה נאלץ יעקב להיאבק עם "איש" חזק והוא התמודד כמיטב יכולתו.

יעקב הישתנה במשך השנים, הוא למד שצריך וגם אפשר להתמודד עם דברים בדרך הישר, הוא כבר לא "יעקב" שהתמודד עם דברים בדרך עוקפת, אלא הוא "ישראל" שמתמודד עם דברים באופן ישיר. שמו של יעקב מוחלף בשם "ישראל" והנימוק הוא: מעתה לא ייקרא עוד בשם הנרדף למרמה, אלא בשם שמרמז על יושר: "לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד שִׁמְךָ כִּי אִם יִשְׂרָאֵל כִּי שָׂרִיתָ עִם אֱלֹהִים וְעִם אֲנָשִׁים וַתּוּכָל" (בראשית ל"ב,29) יעקב הצליח להתמודד עם "איש" שלפי פירושים שונים הוא מלאך וגם עם  "אֲנָשִׁים" רש"י מפרש שהם עשו ולבן.

הרב שראל רוזנבלט כתב במאמרו: סגירת מעגל - פרשת וישלח: יעקב מגיע ל התמודדויות  שבפרשה "כאשר עמדתו הנפשית-אישיותית שונה לחלוטין. במסע זה, עבר יעקב תלאות וניסיונות, קשיים ואתגרים רבים שחישלו אותו ושהוציאו ממנו כוחות רבים שהיו גנוזים ונסתרים..."

יעקב עובר ממצב של בריחה מעשו וגם מלבן, למצב של התמודדות חזיתית, הוא נאלץ לעמוד מול עשו, להתגבר על הפחד ולעמוד מולו בגבורה ובנחישות. עתה הוא יודע שב"ארגז הכלים" שלו יש גם יכולת התמודדות עם אתגרים קשים.

הרב אריה הנדלר כתב במאמר: פרשת וישלח – "עם אלוקים ועם אנשים – ותוכל" שה"איש" שנלחם עם יעקב מייצג את הפחד שקיים אצל האדם עצמו. "הוא הפחד של האדם ממגבלותיו. הוא הפחד מפני הכשלון. הוא הפחד מפני קשיי ההתמודדות. אין לו שם בכלל. הוא תוצר פרטי של האדם. הוא תוצר של הלילה הפנימי, של הפחד, החושך...כשאמר לו המלאך את המילה "ותוכל", התכוון לומר ליעקב כי הוא מסוגל. לעולם לא ירשה לעצמו לשוב ולפחד. לשוב ולהסס. "ותוכל" משמעו – כן אתה יכול! האמן כי אתה יכול. או אז לא תצטרך שוב להלחם עם מלאכי ההפחדה והבהלה של הלילה ההוא."

וכפי שבפרשה שונה שמו של יעקב לישראל, גם בעת הגאולה מתקיים "והיה העקוב למישור" (ישעיה מ',4) שינוי סדרי הטבע, וגם שינוי דרך חיים וסגנון התנהלות. על כל אחד מאתנו, כפרט ועל כולנו – עם ישראל בכלל, להאמין שאנו יכולים להתמודד וכדברי רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב (המכונה "שם משמואל"): "אל לנו להתייאש בכל מצב שהוא. אנו זרעו של יעקב, ומה שאירע לאבות סימן לבנים [כשם שנתרפאה ירכו של יעקב, ככתוב "ויבוא יעקב שלם עיר שכם"(בראשית ל"ג,18)  ורש"י פירש: "שלם בגופו, שנתרפא מצליִעתו", וגם "שלם בממונו, שלם בתורתו", יעקב שלם בגוף וגם בנפש, כך גם עם ישראל יחוזק ] עלינו לצפות לישועה, וליום בו תזרח גם לנו שמש גאולה."

שבת שלום!                         

עדנה ויג   (c)

לרפואת רחמים בן רחל (מלמד-כהן) / אברהם בן ציפורה / ציון בן יונה (שמע) / אלון בן אורה (פז) / אביגדור בן רות רחל (קולה) / חגי אליעזר בן מיכל / מנחם בן פנינה פערל (שינברגר) / חגי בן חנה (בן ארי) / יהודה יצחק בן איריס (הישראלי) / נתנאל חיים בן שושנה / שני בת קלאודיה מרים / פעסל לאה בת נעמי / אביגיל בת יעל / יהודית בת שרה מינדל / שקדיה אסתר לאה בת הדסה איילה בתוך שאר חולי ופצועי עם ישראל     

לע"נ נחמה (כהן) בת יצחק משה ז"ל /   ולהרבות בעם ישראל אחדות, שלום, אהבה, אחווה, רעות, אמונה ובטחון, קדושה ועוד

הטקסט שאת/ה מצטט/ת:

כל אדם מתמודד עם דברים רבים ושונים. לאברהם אבינו היו התמודדויות וכן גם ליצחק, אך ליעקב יש בפרשה התמודדויות רבות, שבאות בזו אחר זו.  

 התמודדות עם החשש מהפגישה עם עשו וההכנות לקראתה,  התמודדות עם ה"איש" שנאבק עמו, התמודדות עם כאב ועם צליעה על ירכו "וְהוּא צֹלֵעַ עַל יְרֵכוֹ" (בראשית ל"ב,32), התמודדות עם מעשה דינה, מות רחל וקבורתה על אם הדרך ועוד.

גם בפרשה הקודמת סופר על התמודדויותיו של יעקב עם עשו ממנו נאלץ לברוח, והתמודדותו עם לבן שגם ממנו ברח, עד שלבן גילה את דבר הבריחה, רדף אחרי יעקב ובני משפחתו והשיגם. רשב"ם פירש שגם בפרשת "וישלח" רצה יעקב לברוח ולהימנע מהפגישה עם עשו. "ויקם בלילה...ויעבר את מעבר יבק" (בראשית ל"ב,23) "כדי לברוח", והמלאך גרם לו לנקע כדי שלא יוכל לברוח וייאלץ להתמודד.

שאלה למחשבה: כיצד צריך להתמודד ?

הצעות לתשובה: *מוכנות להתמודד עם הקושי והבעיה שהתעוררה. לא ביקשת זאת ואינך רוצה בכך, אך יש סיטואציה מסוימת שנוצרה ואין דרך לסלקה, אין ברירה אלא לאסוף את כוחות הגוף והנפש ולהתמודד כמיטב יכולתך. צריך להחליט: "אני לא מתמוטט(ת) - אני מתמודד(ת)" !

יש אמירה עממית שאומרת: "קשה יש רק בלחם, וגם אותו אוכלים", כשהכוונה היא שגם כשחלילה יש מצב קשה, לא נאמר ש"קשה לי", "אני לא יכול/ה", אלא נפעל כדי לפתור את הקשיים.

*כשבא דבר שצריך  להתמודד אתו, בוודאי חש האדם רגשות שונים, כפחד: "ויירא יעקב מאד ויצר לו" (בראשית ל"ב,8) אולי כעס ועוד, אך אסור לאבד את העשתונות, אלא צריך להכיר ברגשות שעולים ולהתמודד גם איתם. קשה להתמודד נכון כאשר פועלים על פי הרגשות הסוערים, וחשוב לשמור על קור רוח, ככל האפשר, במצבי משבר.

הרב קלונימוס קלמיש שפירא המכונה: האדמו"ר מפיסצנה, אמר בפרשת "וישלח" בשנת ת"ש (=1940) ודבריו נכתבו בספר "אש קודש": נאמרה בפסוק קודם המילה "שֹרית" (שהוא מפרשה "מלשון שֹר") ורק אחר כך נאמרה המילה "ותוכל", כדי ללמד ש"גם קודם (=לפני) "ותוכל", גם כשהיו צרותיך רבות מאוד, גם כן "שֹרית" לא נפל רוחך בקרבך, רק גם אז היית בקרבך שֹר." גם כשבאו, חלילה, צרות על אדם הוא לא התייאש.

* תיכנון: צריך לחשוב על תרחישים אפשריים ועל דרכי פעולה שונות. יעקב לא ידע מה תוכניתו של עשו ולכן "התקין עצמו לשלושה דברים: לדורון, לתפילה ולמלחמה".

* ביצוע: צריך לעשות כל מה שביכולתו של האדם, לא לוותר ולא "להרים ידיים" ביאוש, חלילה.

* התיעצות: אם יש עם מי להתייעץ, אפשר לחשוב ביחד כיצד כדאי להתמודד במקרה מסוים.

*א"ב = אמונה, ביטחון. יעקב התפלל ל – ה': "הצילני נא מיד אחי, מיד עשו, כי ירא אנכי אֹתו..." (בראשית ל"ב,10-13). אמונה עוזרת לאדם בהתמודדות, אמונה דתית וגם אמונה שיכולה להיות לו מסוגלות להתמודד.

* הכרה בחוזקות של האדם ובמה שיש לו מבחינה חומרית (ואולי יוכל להשתמש בדברים לפיתרון הבעיה שהתעוררה) וגם מבחינה נפשית: יעקב השתמש במשאבים שעמדו לרשותו, הוא נתן לעשו מתנות מבעלי החיים שהיו לו: "עזים מאתים ותישים עשרים, רחלים מאתים ואילים עשרים"... (בראשית ל"ב,15-16) ועוד. יעקב חושב ומאמין שיש לו כל מה שהוא צריך, כאומרו לעשו בעת פגישתם: "יש לי כל" (בראשית ל"ג,11) בעוד שעשו אומר "יש לי רב" [=הרבה] (בראשית ל"ג,9).

* הבנה וקבלה שיש דברים שאין לאדם שליטה עליהם, הם לא קשורים בו עצמו, אלא באנשים אחרים שהוא אינו יכול לדעת מה מחשבותיהם ותוכניותיהם. לחשוב מה הם הדברים שכן יכולה להיות לו שליטה עליהם במצב הנתון ולהתמקד בהם.

*הפיכת הצרות לאוצרות – כשבאה על האדם צרה, קושי, בעיה כלשהי, ברור שזה קשה ומעיק ומציק ומתיש את כוחות הגוף והנפש, אך כאשר האדם מתעלה על עצמו ומבין שאין לו ברירה אלא להתמודד, הוא צריך לבדוק: מה למד ממה שקרה לו ? אילו דברים גילה על עצמו ? מה הוסיף לעצמו ? האם בנה לו חוסן נפשי ? האם יהיה לו קל יותר להתמודד בפעם אחרת ?

   ברוב ההתמודדויות שותפים גם בני משפחתו של יעקב והוא דואג גם להם, אך יש התמודדות שבה נמצא יעקב לבדו: "ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו, עד עלות השחר" (בראשית ל"ב,25) במשך לילה נאלץ יעקב להיאבק עם "איש" חזק והוא התמודד כמיטב יכולתו.

יעקב הישתנה במשך השנים, הוא למד שצריך וגם אפשר להתמודד עם דברים בדרך הישר, הוא כבר לא "יעקב" שהתמודד עם דברים בדרך עוקפת, אלא הוא "ישראל" שמתמודד עם דברים באופן ישיר. שמו של יעקב מוחלף בשם "ישראל" והנימוק הוא: מעתה לא ייקרא עוד בשם הנרדף למרמה, אלא בשם שמרמז על יושר: "לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד שִׁמְךָ כִּי אִם יִשְׂרָאֵל כִּי שָׂרִיתָ עִם אֱלֹהִים וְעִם אֲנָשִׁים וַתּוּכָל" (בראשית ל"ב,29) יעקב הצליח להתמודד עם "איש" שלפי פירושים שונים הוא מלאך וגם עם  "אֲנָשִׁים" רש"י מפרש שהם עשו ולבן.

הרב שראל רוזנבלט כתב במאמרו: סגירת מעגל - פרשת וישלח: יעקב מגיע ל התמודדויות  שבפרשה "כאשר עמדתו הנפשית-אישיותית שונה לחלוטין. במסע זה, עבר יעקב תלאות וניסיונות, קשיים ואתגרים רבים שחישלו אותו ושהוציאו ממנו כוחות רבים שהיו גנוזים ונסתרים..."

יעקב עובר ממצב של בריחה מעשו וגם מלבן, למצב של התמודדות חזיתית, הוא נאלץ לעמוד מול עשו, להתגבר על הפחד ולעמוד מולו בגבורה ובנחישות. עתה הוא יודע שב"ארגז הכלים" שלו יש גם יכולת התמודדות עם אתגרים קשים.

הרב אריה הנדלר כתב במאמר: פרשת וישלח – "עם אלוקים ועם אנשים – ותוכל" שה"איש" שנלחם עם יעקב מייצג את הפחד שקיים אצל האדם עצמו. "הוא הפחד של האדם ממגבלותיו. הוא הפחד מפני הכשלון. הוא הפחד מפני קשיי ההתמודדות. אין לו שם בכלל. הוא תוצר פרטי של האדם. הוא תוצר של הלילה הפנימי, של הפחד, החושך...כשאמר לו המלאך את המילה "ותוכל", התכוון לומר ליעקב כי הוא מסוגל. לעולם לא ירשה לעצמו לשוב ולפחד. לשוב ולהסס. "ותוכל" משמעו – כן אתה יכול! האמן כי אתה יכול. או אז לא תצטרך שוב להלחם עם מלאכי ההפחדה והבהלה של הלילה ההוא."

וכפי שבפרשה שונה שמו של יעקב לישראל, גם בעת הגאולה מתקיים "והיה העקוב למישור" (ישעיה מ',4) שינוי סדרי הטבע, וגם שינוי דרך חיים וסגנון התנהלות. על כל אחד מאתנו, כפרט ועל כולנו – עם ישראל בכלל, להאמין שאנו יכולים להתמודד וכדברי רבי שמואל בורנשטיין מסוכטשוב (המכונה "שם משמואל"): "אל לנו להתייאש בכל מצב שהוא. אנו זרעו של יעקב, ומה שאירע לאבות סימן לבנים [כשם שנתרפאה ירכו של יעקב, ככתוב "ויבוא יעקב שלם עיר שכם"(בראשית ל"ג,18)  ורש"י פירש: "שלם בגופו, שנתרפא מצליִעתו", וגם "שלם בממונו, שלם בתורתו", יעקב שלם בגוף וגם בנפש, כך גם עם ישראל יחוזק ] עלינו לצפות לישועה, וליום בו תזרח גם לנו שמש גאולה."

שבת שלום!                         

עדנה ויג   (c)

לרפואת רחמים בן רחל (מלמד-כהן) / אברהם בן ציפורה / ציון בן יונה (שמע) / אלון בן אורה (פז) / אביגדור בן רות רחל (קולה) / חגי אליעזר בן מיכל / מנחם בן פנינה פערל (שינברגר) / חגי בן חנה (בן ארי) / יהודה יצחק בן איריס (הישראלי) / נתנאל חיים בן שושנה / שני בת קלאודיה מרים / פעסל לאה בת נעמי / אביגיל בת יעל / יהודית בת שרה מינדל / שקדיה אסתר לאה בת הדסה איילה בתוך שאר חולי ופצועי עם ישראל     

לע"נ נחמה (כהן) בת יצחק משה ז"ל /   ולהרבות בעם ישראל אחדות, שלום, אהבה, אחווה, רעות, אמונה ובטחון, קדושה ועוד


עדנה ויג, 15/12/16 10:55
תגובתך:
! דווח למנהל האתר
 
תגובות, דעות, המלצות
 

ישר כח! מעצים מאד. מעודד להתמודד.

! דווח למנהל האתר