כניסה מפייסבוק
הצטרפו חינם
מצא אותנו בפייסבוק
פרשת השבוע
פרשת השבוע > מי מושל במי?!- פרשת "בראשית"
 
שנה חדשה התחילה. מתחילים מ"בראשית". מתפטרים מדברים ישנים שלא מתאימים כבר ל"אני" של שנה זו ופותחים דף חדש של התנהגות שונה וטובה עוד יותר.
עדנה ויג | פורסם: 27/10/16 12:53

שנה חדשה התחילה. מתחילים מ"בראשית". מתפטרים מדברים ישנים שלא מתאימים כבר ל"אני" של שנה זו ופותחים דף חדש של התנהגות שונה וטובה עוד יותר. ייתכן שקיבלת על עצמך החלטות שונות לשנה זו ואולי החלטת להיפטר מתאווה כלשהי שיש לך, דבר שאתה רוצה מאוד, חושב עליו, ואף נדמה לך שאינך יכול בלעדיו. "ואליך תשוקתו" (בראשית ד,7)  – מהו הדבר שגורם לך לפעול לא כהלכה ולא כראוי? מהו הדבר שקשה לך להתמודד עימו?

מובטח לך שיש באפשרותך "ואתה תמשל בו". הכל תלוי בך, ברצונך ובהחלטתך. הכוח בידיך! נכון שקשה לוותר על דבר שנדמה לך שהוא נעים לך ומשמחך, אך כשאתה מבין שזו תאווה - אז הייה בטוח בעצמך ותצליח להתנתק מזה ולמלא את חייך בדברים טובים ושמחים ותהיה שלם עם עצמך.

"כדדרש רבי יהודה, לעתיד לבוא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, רשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכין והללו בוכין, צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה, ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה" (סוכה דף נ"ב, עמוד א').

דודי, הרב אלימלך מלר, כתב בספרו "שי למלך" בפרשת בראשית "באמת יצר הרע בתחילה הוא "כחוט השערה", אלא שהצדיקים דוחים את יצרם ומתגברים עליו, וכיון שכך מיד היצר הרע מתגבר והולך עד שנעשה כ"הר גבוה" בכדי לגבור על האדם, ולכן משתוממים הם לעתיד לבוא "היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה" כי לרוב גֹדלו נראה בעיניהם כהר, ותמהים הם איך הצליחו לנצחו. אולם רשעים כשיצרם בא לפתותם, תיכף הם נשמעים לו, ועל כן נשאר הוא "חוט השערה" כמו בתחילה, ולפיכך לעתיד לבוא הם בוכים ומצטערים "היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה".

ברור שהמלחמה היומיומית כנגד היצר אינה פשוטה ונדרשים כוחות גוף ונפש רבים כדי להתמודד ולנצח, אך יש לכל אדם את הכוחות הנדרשים לשם כך וניתן להצליח! זו עבודה עצמית בוודאי לא קלה, ואולי צריך להיעזר בשיחות עם איש מקצוע, כי קשה לאדם לסייע לעצמו כשם ש"אין חבוש (=אסור) מתיר עצמו מבית האסורים" (ברכות דף ה׳. עמוד ב׳).

יש מספר "טיפים" כיצד לא לוותר לעצמך. אסור להשתמש בתירוצים שונים, כגון: "איני יכול להתאפק", "אין לי כוח", "עכשיו עצוב לי – אז עלי לפנק את עצמי" וכן גם: "עכשיו אני שמח – אז עלי לפנק את עצמי", "גם אם הצלחתי פעם אחת, זה מאוד קשה לי בכל פעם מחדש" ועוד ועוד, אסור לספר לעצמך "סיפורים" מ"סיפורים" שונים, כי הם מחלישים אותך.

כדי לשמר את התאווה שכבר התרגלת אליה, נחלץ גם השכל לבוא "לעזרתך" וביכולתך לצטט אימרות שונות שלמדת כ:"כל הגדול מחברו – יצרו גדול הימנו" (סוכה דף נ"ב, עמוד א') ועוד, אז נכון שיש יצרים ותאוות שונים, הם חשובים לקיום האדם בפרט והעולם בכלל. למשל, חשוב שיש רצון לאכול כדי שיהיה לאדם כוח בגופו, אך אין צורך להיות בתאווה לאוכל עד כדי כך שכאשר יש לפניך קופסת גלידה, לא תוכל לשחררה מידיך עד שתחסל אותה לגמרי, וכן חפיסת שוקולד או דבר אחר שקסמו שובה את לבבך.

בפרשה הנחש (שמסמל את היצר הרע) פיתה את האשה לאכול מפרי העץ האסור "ותרא האשה כי טוב העץ למאכל" רבי חיים מאיר יחיאל ממוגלניצה אמר: "האשה חטאה מתוך תאווה לפרי טוב", ובעקבות זאת גם האיש אכל ממנו ואמר: "אכלתי ואוכל עוד" – אכלתי פשוט מתוך תאווה, עד כי קם בי רצון לאכול עוד".

האדם יכול להשתלט על עצמו, להתנהג כשורה ולהיות גיבור "איזהו גיבור? הכובש את יצרו" (פרקי אבות פרק ד', משנה א').

* זיהוי התאווה – גם אם יש לך מספר תאוות, בחר לפתור תחילה רק תאווה אחת, תאווה שמציקה לך, ואינך שלם עם עצמך בקשר להתנהגותך.

*החלטה – בשלב ראשון על האדם להחליט שאינו רוצה להמשיך בתאווה שיש לו, לא מתאים לו לנהוג כך ורק לאור החלטתו זו יוכל להשתלט על עצמו.

*שליטה עצמית היא דבר חשוב, גמילה מתאווה כלשהי היא אפשרית בדיוק כמו גמילה מעישון, גמילה מקמח וממאכלים מתוקים ועוד ועוד.

שאל את עצמך: מיהו המושל? האם אני מצליח להיות המושל על עצמי? האם התאווה היא זו שמושלת ומשתלטת עלי ומנהלת את חיי ואת סדר יומי? האם אני כזה חלש שאיני יכול לפחות לשלוט בעצמי ובמעשי?

 ההתחלה קשה, אך כאשר האדם מחליט להפסיק להיות עבד לתאווה מסוימת, שנראה היה לו שהשתלטה עליו, והוא מבין שבכוחו להיות מושל בה הרי שעליו להיות נחוש בדעתו ולהזכיר לעצמו את החלטתו עד שיחוש שהוא באמת השולט וביכולתו לחוש גאווה בעצמו על הצלחתו להתגבר על תאוותו.   

*מלחמה יומית – "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום" (סוכה דף נ"ב, עמוד א') יצר הרע בא בכל יום מחדש לנסות ולהפיל את האדם בחטא, אמור לעצמך את המלים: "רק היום", שהרי כל יום הוא התמודדות בפני עצמה. מה שצריך לעשות זה להחליט בכל יום בפני עצמו: "היום אני מתגבר"! וכך מידי יום ביומו ולאחר זמן מה תראה שכבר עברו ימים רבים בהם יום אחר יום הצלחת להתמודד ולהתגבר על התאווה.

* א"ב = אמונה וביטחון, ללא ספק, שרצונך להתנהג בדרך הטובה, הבריאה והראויה. לא לפתוח פתח, לא לאפשר ליצר הרע להתחיל להשפיע ולשכנע, כי "ואליך תשוקתו" הרב אברהם שמואל בנימין סופר (שרייבר), בעל "כתב סופר", פירש זאת: "היצר הרע משתוקק רק להחטיא אותך", מטרתו להכשיל את האדם והוא בא בשיטות שונות, אך "ואתה תמשל בו" יש בך כוחות להתגבר עליו ולמשול בו.

ה' אמר לקין: "לפתח חטאת רובץ", הגאון, רבי אליהו מוילנה (=הגר"א) אמר (על אתר): "אין ליצר הרע שליטה על האדם להטותו מדרך הטוב, כי אם במקום שיש פתח פתוח לפניו, כמליצת חז"ל (סוכה דף כ"ו, עמוד א') "פרצה קוראה לגנב". אם יש לאדם ספק אז יש מקום ליצר הרע לבוא לאדם ולנסות לגרום לו להיכנע לרצונו הרע "לא כן אם האדם...תמים עם ה', לעשות מה שציוה עליו, ודאי כי אין מקום להיצר לבוא אצלו". 

*תחומי עניין שונים - העסק עצמך בדברים שונים לגמרי מהדבר שעימו קשה לך להתמודד, "בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין לו" (קידושין דף ל', עמוד ב') האדם יכול ללמוד תורה, או כל דבר אחר שמעניין אותו, לקרוא ספר, לצייר, לכתוב ועוד ובלבד שיהיה עסוק בדבר חיובי שחשוב לו ושיכול לשמחו וכך יצליח לחמוק מעצת היצר הרע.

*"אסור" – אמור מילה זו לעצמך. אסור לי! וזהו. כשם שבשבת אדם שמעשן מצליח להתגבר על התאווה לעישון, ביודעו שזה אסור, כשם שלאחר אכילת בשר האדם מצליח לשמור מספר שעות שלא לאכול מוצרי חלב, כך בכל דבר ועניין, הרגל עצמך לומר לעצמך וליצר הרע שפונה אליך כדי להסיתך שפשוט אינך יכול לעשות זאת כי... "אסור"!

* דחייה - "אחר כך", היא המילה שעליך לומר כשהיצר הרע בא ומנסה לפתותך, קשה לך לסלקו לגמרי, אז תדחה אותו בכל פעם, ובינתיים לך יעבור הדחף לאותה תאווה (התחשק לך מאוד קודם, אך דחית זאתוהחשק פחת או אף נשכח בינתיים) ואולי גם היצר הרע יפסיק לדבר אליך כראותו שדבר זה אינו מעניינך עתה.

* פרס - ניצחת את היצר? תן לעצמך פרס כלשהו, על כך שהצלחת היום להתגבר על היצר. כדי לחזק אותך להתגבר - קבע לעצמך מראש מה יהיה הפרס עבורך, דבר מותר, בריא וראוי שמשמח אותך.

בספר "פלא יועץ" של רבי אליעזר פאפו כתובים בערך "יצר" דברים חשובים רבים ולסיום נכתב: "כל אשר יידע באיסורו וגנותו (= האדם מודע לכך שאסור לעשות דבר מסויים ושגנאי להתנהג כך) ישתדל בכל עוז ותעצומות (על האדם להתאמץ בכל כוחו ובשיטות שונות) לשנות מנהגו הרע (להפסיק להתנהג לפי תאוותו) וללכת בדרכי טובים, ככה יעשה האיש אשר יחוס על כבוד קונו (=ה') ועל רוחו ונשמתו (על האדם לחוס על עצמו ולחשוב על ההשפעות וההשלכות של התנהגותו), וכל אשר יחפוץ האיש יעשה לכשירצה (כאשר האדם יחליט שברצונו לא להיגרר אחר תאוותו, הוא יצליח בכך, כי נחוצים לשם כך רצונו הטוב של האדם והחלטתו להפסיק את התאווה) אין דבר נמנע מאתו (= האדם יצליח), והבא ליטהר - מסייעין אותו".

שבת שלום! (שבת מברכין לחודש מרחשוון). חודש טוב וחורף בריא!

עדנה ויג      

יהא המאמר לרפואת רחמים בן רחל (מלמד-כהן) / אברהם בן ציפורה / ציון בן יונה (שמע) / אלון בן אורה (פז) / אביגדור בן רות רחל (קולה) / חגי אליעזר בן מיכל / מנחם בן פנינה פערל (שינברגר) / חגי בן חנה (בן ארי) / יהודה יצחק בן איריס (הישראלי) / נתנאל חיים בן שושנה / שני בת קלאודיה מרים / פעסל לאה בת נעמי / אביגיל בת יעל / יהודית בת שרה מינדל / שקדיה אסתר לאה בת הדסה איילה בתוך שאר חולי ופצועי עם ישראל 

לע"נ ישעיהו צבי בן ישראל (שוורץ) ז"ל / משה זאב בן יעקב יוסף (פינקלשטיין) ז"ל / שושנה בת סטניסלב (דרומי) ז"ל / לאה (מילר) בת יואל ז"ל   ולהרבות בעם ישראל אחדות, שלום, אהבה, אחווה, רעות, אמונה ובטחון, קדושה ועוד.   

הטקסט שאת/ה מצטט/ת:

שנה חדשה התחילה. מתחילים מ"בראשית". מתפטרים מדברים ישנים שלא מתאימים כבר ל"אני" של שנה זו ופותחים דף חדש של התנהגות שונה וטובה עוד יותר. ייתכן שקיבלת על עצמך החלטות שונות לשנה זו ואולי החלטת להיפטר מתאווה כלשהי שיש לך, דבר שאתה רוצה מאוד, חושב עליו, ואף נדמה לך שאינך יכול בלעדיו. "ואליך תשוקתו" (בראשית ד,7)  – מהו הדבר שגורם לך לפעול לא כהלכה ולא כראוי? מהו הדבר שקשה לך להתמודד עימו?

מובטח לך שיש באפשרותך "ואתה תמשל בו". הכל תלוי בך, ברצונך ובהחלטתך. הכוח בידיך! נכון שקשה לוותר על דבר שנדמה לך שהוא נעים לך ומשמחך, אך כשאתה מבין שזו תאווה - אז הייה בטוח בעצמך ותצליח להתנתק מזה ולמלא את חייך בדברים טובים ושמחים ותהיה שלם עם עצמך.

"כדדרש רבי יהודה, לעתיד לבוא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, רשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכין והללו בוכין, צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה, ורשעים בוכין ואומרים היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה" (סוכה דף נ"ב, עמוד א').

דודי, הרב אלימלך מלר, כתב בספרו "שי למלך" בפרשת בראשית "באמת יצר הרע בתחילה הוא "כחוט השערה", אלא שהצדיקים דוחים את יצרם ומתגברים עליו, וכיון שכך מיד היצר הרע מתגבר והולך עד שנעשה כ"הר גבוה" בכדי לגבור על האדם, ולכן משתוממים הם לעתיד לבוא "היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה" כי לרוב גֹדלו נראה בעיניהם כהר, ותמהים הם איך הצליחו לנצחו. אולם רשעים כשיצרם בא לפתותם, תיכף הם נשמעים לו, ועל כן נשאר הוא "חוט השערה" כמו בתחילה, ולפיכך לעתיד לבוא הם בוכים ומצטערים "היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה".

ברור שהמלחמה היומיומית כנגד היצר אינה פשוטה ונדרשים כוחות גוף ונפש רבים כדי להתמודד ולנצח, אך יש לכל אדם את הכוחות הנדרשים לשם כך וניתן להצליח! זו עבודה עצמית בוודאי לא קלה, ואולי צריך להיעזר בשיחות עם איש מקצוע, כי קשה לאדם לסייע לעצמו כשם ש"אין חבוש (=אסור) מתיר עצמו מבית האסורים" (ברכות דף ה׳. עמוד ב׳).

יש מספר "טיפים" כיצד לא לוותר לעצמך. אסור להשתמש בתירוצים שונים, כגון: "איני יכול להתאפק", "אין לי כוח", "עכשיו עצוב לי – אז עלי לפנק את עצמי" וכן גם: "עכשיו אני שמח – אז עלי לפנק את עצמי", "גם אם הצלחתי פעם אחת, זה מאוד קשה לי בכל פעם מחדש" ועוד ועוד, אסור לספר לעצמך "סיפורים" מ"סיפורים" שונים, כי הם מחלישים אותך.

כדי לשמר את התאווה שכבר התרגלת אליה, נחלץ גם השכל לבוא "לעזרתך" וביכולתך לצטט אימרות שונות שלמדת כ:"כל הגדול מחברו – יצרו גדול הימנו" (סוכה דף נ"ב, עמוד א') ועוד, אז נכון שיש יצרים ותאוות שונים, הם חשובים לקיום האדם בפרט והעולם בכלל. למשל, חשוב שיש רצון לאכול כדי שיהיה לאדם כוח בגופו, אך אין צורך להיות בתאווה לאוכל עד כדי כך שכאשר יש לפניך קופסת גלידה, לא תוכל לשחררה מידיך עד שתחסל אותה לגמרי, וכן חפיסת שוקולד או דבר אחר שקסמו שובה את לבבך.

בפרשה הנחש (שמסמל את היצר הרע) פיתה את האשה לאכול מפרי העץ האסור "ותרא האשה כי טוב העץ למאכל" רבי חיים מאיר יחיאל ממוגלניצה אמר: "האשה חטאה מתוך תאווה לפרי טוב", ובעקבות זאת גם האיש אכל ממנו ואמר: "אכלתי ואוכל עוד" – אכלתי פשוט מתוך תאווה, עד כי קם בי רצון לאכול עוד".

האדם יכול להשתלט על עצמו, להתנהג כשורה ולהיות גיבור "איזהו גיבור? הכובש את יצרו" (פרקי אבות פרק ד', משנה א').

* זיהוי התאווה – גם אם יש לך מספר תאוות, בחר לפתור תחילה רק תאווה אחת, תאווה שמציקה לך, ואינך שלם עם עצמך בקשר להתנהגותך.

*החלטה – בשלב ראשון על האדם להחליט שאינו רוצה להמשיך בתאווה שיש לו, לא מתאים לו לנהוג כך ורק לאור החלטתו זו יוכל להשתלט על עצמו.

*שליטה עצמית היא דבר חשוב, גמילה מתאווה כלשהי היא אפשרית בדיוק כמו גמילה מעישון, גמילה מקמח וממאכלים מתוקים ועוד ועוד.

שאל את עצמך: מיהו המושל? האם אני מצליח להיות המושל על עצמי? האם התאווה היא זו שמושלת ומשתלטת עלי ומנהלת את חיי ואת סדר יומי? האם אני כזה חלש שאיני יכול לפחות לשלוט בעצמי ובמעשי?

 ההתחלה קשה, אך כאשר האדם מחליט להפסיק להיות עבד לתאווה מסוימת, שנראה היה לו שהשתלטה עליו, והוא מבין שבכוחו להיות מושל בה הרי שעליו להיות נחוש בדעתו ולהזכיר לעצמו את החלטתו עד שיחוש שהוא באמת השולט וביכולתו לחוש גאווה בעצמו על הצלחתו להתגבר על תאוותו.   

*מלחמה יומית – "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום" (סוכה דף נ"ב, עמוד א') יצר הרע בא בכל יום מחדש לנסות ולהפיל את האדם בחטא, אמור לעצמך את המלים: "רק היום", שהרי כל יום הוא התמודדות בפני עצמה. מה שצריך לעשות זה להחליט בכל יום בפני עצמו: "היום אני מתגבר"! וכך מידי יום ביומו ולאחר זמן מה תראה שכבר עברו ימים רבים בהם יום אחר יום הצלחת להתמודד ולהתגבר על התאווה.

* א"ב = אמונה וביטחון, ללא ספק, שרצונך להתנהג בדרך הטובה, הבריאה והראויה. לא לפתוח פתח, לא לאפשר ליצר הרע להתחיל להשפיע ולשכנע, כי "ואליך תשוקתו" הרב אברהם שמואל בנימין סופר (שרייבר), בעל "כתב סופר", פירש זאת: "היצר הרע משתוקק רק להחטיא אותך", מטרתו להכשיל את האדם והוא בא בשיטות שונות, אך "ואתה תמשל בו" יש בך כוחות להתגבר עליו ולמשול בו.

ה' אמר לקין: "לפתח חטאת רובץ", הגאון, רבי אליהו מוילנה (=הגר"א) אמר (על אתר): "אין ליצר הרע שליטה על האדם להטותו מדרך הטוב, כי אם במקום שיש פתח פתוח לפניו, כמליצת חז"ל (סוכה דף כ"ו, עמוד א') "פרצה קוראה לגנב". אם יש לאדם ספק אז יש מקום ליצר הרע לבוא לאדם ולנסות לגרום לו להיכנע לרצונו הרע "לא כן אם האדם...תמים עם ה', לעשות מה שציוה עליו, ודאי כי אין מקום להיצר לבוא אצלו". 

*תחומי עניין שונים - העסק עצמך בדברים שונים לגמרי מהדבר שעימו קשה לך להתמודד, "בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין לו" (קידושין דף ל', עמוד ב') האדם יכול ללמוד תורה, או כל דבר אחר שמעניין אותו, לקרוא ספר, לצייר, לכתוב ועוד ובלבד שיהיה עסוק בדבר חיובי שחשוב לו ושיכול לשמחו וכך יצליח לחמוק מעצת היצר הרע.

*"אסור" – אמור מילה זו לעצמך. אסור לי! וזהו. כשם שבשבת אדם שמעשן מצליח להתגבר על התאווה לעישון, ביודעו שזה אסור, כשם שלאחר אכילת בשר האדם מצליח לשמור מספר שעות שלא לאכול מוצרי חלב, כך בכל דבר ועניין, הרגל עצמך לומר לעצמך וליצר הרע שפונה אליך כדי להסיתך שפשוט אינך יכול לעשות זאת כי... "אסור"!

* דחייה - "אחר כך", היא המילה שעליך לומר כשהיצר הרע בא ומנסה לפתותך, קשה לך לסלקו לגמרי, אז תדחה אותו בכל פעם, ובינתיים לך יעבור הדחף לאותה תאווה (התחשק לך מאוד קודם, אך דחית זאתוהחשק פחת או אף נשכח בינתיים) ואולי גם היצר הרע יפסיק לדבר אליך כראותו שדבר זה אינו מעניינך עתה.

* פרס - ניצחת את היצר? תן לעצמך פרס כלשהו, על כך שהצלחת היום להתגבר על היצר. כדי לחזק אותך להתגבר - קבע לעצמך מראש מה יהיה הפרס עבורך, דבר מותר, בריא וראוי שמשמח אותך.

בספר "פלא יועץ" של רבי אליעזר פאפו כתובים בערך "יצר" דברים חשובים רבים ולסיום נכתב: "כל אשר יידע באיסורו וגנותו (= האדם מודע לכך שאסור לעשות דבר מסויים ושגנאי להתנהג כך) ישתדל בכל עוז ותעצומות (על האדם להתאמץ בכל כוחו ובשיטות שונות) לשנות מנהגו הרע (להפסיק להתנהג לפי תאוותו) וללכת בדרכי טובים, ככה יעשה האיש אשר יחוס על כבוד קונו (=ה') ועל רוחו ונשמתו (על האדם לחוס על עצמו ולחשוב על ההשפעות וההשלכות של התנהגותו), וכל אשר יחפוץ האיש יעשה לכשירצה (כאשר האדם יחליט שברצונו לא להיגרר אחר תאוותו, הוא יצליח בכך, כי נחוצים לשם כך רצונו הטוב של האדם והחלטתו להפסיק את התאווה) אין דבר נמנע מאתו (= האדם יצליח), והבא ליטהר - מסייעין אותו".

שבת שלום! (שבת מברכין לחודש מרחשוון). חודש טוב וחורף בריא!

עדנה ויג      

יהא המאמר לרפואת רחמים בן רחל (מלמד-כהן) / אברהם בן ציפורה / ציון בן יונה (שמע) / אלון בן אורה (פז) / אביגדור בן רות רחל (קולה) / חגי אליעזר בן מיכל / מנחם בן פנינה פערל (שינברגר) / חגי בן חנה (בן ארי) / יהודה יצחק בן איריס (הישראלי) / נתנאל חיים בן שושנה / שני בת קלאודיה מרים / פעסל לאה בת נעמי / אביגיל בת יעל / יהודית בת שרה מינדל / שקדיה אסתר לאה בת הדסה איילה בתוך שאר חולי ופצועי עם ישראל 

לע"נ ישעיהו צבי בן ישראל (שוורץ) ז"ל / משה זאב בן יעקב יוסף (פינקלשטיין) ז"ל / שושנה בת סטניסלב (דרומי) ז"ל / לאה (מילר) בת יואל ז"ל   ולהרבות בעם ישראל אחדות, שלום, אהבה, אחווה, רעות, אמונה ובטחון, קדושה ועוד.   


עדנה ויג, 27/10/16 12:53
תגובתך:
! דווח למנהל האתר
 
תגובות, דעות, המלצות
 
עדיין אין תגובות.