כניסה מפייסבוק
הצטרפו חינם
מצא אותנו בפייסבוק
פרשת השבוע
פרשת השבוע > הכר את האויב, הכה את האויב ו - תנצח! (פרשת "כי תצא")
 
"יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו - אין יכול לו"(קידושין דף ל', עמוד ב')
עדנה ויג | פורסם: 15/09/16 10:16

   "כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך" (דברים כ"א, 10). שאלה למחשבה: מדוע הפניה היא אליך בלשון יחיד ("כי תצא"), ואז יש מעבר ללשון רבים ("אויביך") ושוב דיבור בלשון יחיד ("ה' אלוקיך בידך")?

הצעת תשובה: אתה (וגם את), וכל אדם - "כי תצא" כאשר אתה תחליט לשנות ולתקן דברים שהם רעים עבורך, הכר מי הוא האויב שלך ואז צא לקראתו והילחם בו ומובטח לך ש- ה' יהיה בעזרך ותצליח.

    לפי הפשט מדובר בפסוק במלחמת רשות, שבה ייתכן תרחיש שבו אדם חשק באשה יפת תואר ששייכת לאויב, אך לפי הדרש מדובר במלחמה קשה ומתמדת, מלחמת האדם ביצר הרע, שבכל יום ממציא רעיונות שונים ומתוחכמים כדי לנצח את האדם והאדם צריך להשיב לו מלחמה ולא להקשיב לדברי היצר. רבי שלמה קלוגר כתב: "התורה מרמזת על שני סוגי מלחמה: א. מלחמה עם האומות ב. מלחמה עם היצר הרע. מלחמתנו עם הגויים נוגעת בעיקר לענינים גשמיים, להבטחת חיינו וחירותנו. מלחמתנו עם היצר נוגעת בעיקר לענינים רוחניים, לקב"ה, כדי לקיים מצוותיו. הקב"ה יתנהג אתנו מידה כנגד מידה. ה' יעזור לנו במלחמתנו עם הגויים "ונתנו ה' אלוקיך בידך" בתנאי שאנו נכבוש את היצר הרע "ושבית שביו".

הבעש"ט אמר: "שעה שאתה לוחם את מלחמתך התמידית נגד אויבך התמידי - היצר הרע, "ושבית שביו" – תלמד ממנו כיצד לנהל את המלחמה, ובאותה מידה של זריזות ועקשנות שהוא משתמש בה כדי לשבותך – תשתמש אתה כדי לשבות אותו".

"יצר הרע" משתדל בכל כוחו לגרום לך להתנהג לא כראוי, רבי מאיר מפרימישלאן אמר: "דרכו של היצר הרע הוא להסית את האדם נגד כל דבר אשר למצוה ייחשב. תמיד מסית הוא לעשות בדיוק ההיפך ממה שאמרה התורה". אך מובטח לך שאם "תצא למלחמה" כנגדו "ונתנו ה' אלוקיך בידך".

    "אשת יפת תואר" לפי פירוש אור החיים הקדוש היא הנשמה ולא נכתבה המילה "אשה" אלא "אשת" בצורה של סמיכות כי: "נשמת אדם... הנפש יפה עד מאוד, אלא שמנוולת במעשיה הרעים, וכשינוצח היצר, אז ישכיל האדם בנפשו מה יפה ומה נעימה היא".

אור החיים הקדוש כתב: "בדרך רמז תתבאר הפרשה על זו הדרך. הנה כל בנין העולם וקיומו, תלוי במעשה עם בני ישראל, אם ייטיבו דרכיהם העולם קיים, וישמחו השמים ותגל הארץ, גם ה' אלוקינו ישמח ויגל בנו, ויושר דרכם של ישראל תלוי בנצחון יצר הרע. ובא הכתוב להעיד האדם, כי ביציאתו מעולם העליון לבוא לעולם הזה יהיה מוכן למלחמה, כי לא יחשוב שאין צריך תגבורת לנצחון זה, אלא אדרבה, לזו ייקרא מלחמה, על דרך אומרו: "איזה גיבור? הכובש את יצרו" (פרקי אבות פרק ד', משנה א'), שאין גבורה גדולה מזה".

שאלה למחשבה: איך ניתן לנצח את היצר הרע?

הצעת תשובה: * זיהויהיצר הרע הוא מתוחכם ובא ב"תחפושות" שונות. הוא מציג את עצמו כטוב לאדם, כדואג לרווחתו, לנוחיותו ולשמחתו, אך צריך לזהות שזו עצת היצר הרע, שכל מטרתו להפיל אותי ב"פח". לגרום לי לחטוא, להתנהג לא כנדרש ממני ולנצח אותי.

לדוגמא: הגבר צריך לקום לתפילה, השעה היא שעת בוקר מוקדמת וברור שמתאים להישאר עוד במיטה וכאן נכנס היצר עם משפטי שכנוע שונים. צריך להתלבש – היצר בא ואומר: "חם מאוד היום, תלבשי דבר שאתו יהיה לך פחות חם", וניתן להוסיף עוד דוגמאות רבות.

   מי שקם לתפילה בזמן, נראה לך שהיה לו קל ופשוט? אשריו שהצליח להתגבר על היצר. וזו שהתלבשה בצניעות גם ביום חם, נראה לך שהיה לה קל ופשוט? אשריה שהצליחה להתגבר על היצר. וכך בכל דבר במשך היום: היצר הרע מתאמץ ככל יכולתו לגרום לאדם להתנהג לא לפי הנדרש ממנו, ועל האדם להשיב לו מלחמה שערה ולנצחו.

לאה גולדברג כתבה בשירה "הילד הרע" על ילד שמתנהג טוב פעמים רבות, אך לפתע יצר הרע משתלט עליו ואז הוא מתנהג לא טוב. הילד מצליח לזהות את ההתנהגות שאינה ראויה. "לך מפה!" אני מבקש אותו, כי אני רוצה לגרש אותו. אבל הוא ניטפל וניטפל! כבר ניסיתי הכל, אבל אין לי ברירה. מה לעשות בו, בילד הרע? או אולי - כשקצת אגדל - יעזוב אותי וחסל?"  

*החלטה: במלחמה עם היצר הרע – אני המנצח/ת! מה פתאום שאתן ליצר הרע לשכנע אותי להתנהג לא כראוי? מה פתאום שאפול ל"פח", שהיצר הרע מתאמץ להפילני לתוכו?

*הבנה שאני עומד עתה במבחן כלשהו, זהו ניסיון עבורי, ועלי לבחור כיצד להתנהג. הרב דוב בר ממזריטש אמר: "צריך האדם להבין בשכלו, שהיצר הרע מקנא בו שלא יבוא למדרגה (= שהאדם לא ייתעלה עוד ועוד ויהיה במדרגה גבוהה) והוא (=היצר הרע) מקטרג בו מאוד".

*א"ב = אמונה וביטחון שאפשר להתמודד עם היצר הרע ולנצחו. רבי נחמן מברסלב אמר: "היצר הרע נוקש באדם בכל פעם ומעוררו למה שמעוררו, ואם אין האדם שומע לו ופונה עורף ממנו, אף על פי כן הוא נוקש בו עוד פעם, שני ושלישי ורביעי ויותר, אבל אם האדם חזק בדעתו ועקשן נגד יצר הרע ואינו פונה אליו כלל (=מתעלם ממנו, לא מקשיב לדברי היצר ולעצותיו) אזי היצר הרע מסתלק והולך לו" (ליקוטי מוהר"ן) בהבינו שאדם זה לא ייתפתה, מחפש היצר הרע "קורבן" תמים אחר כדי "להצליח" (לפחות) אתו.

* הגברת הטוב – ככל שאצליח להתנהג טוב -  הרע ימוגר. מסביר הרמב”ם: “אין מטרתו של האדם להילחם ללא הרף ביצרו הרע, רק כדי להכניעו שוב ושוב, אלא מטרתו לפתח בעצמו תכונות טובות, המקרבות אותו לתכונותיו של הבורא – “מה הוא נקרא חנון, אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום, אף אתה היה רחום, מה הוא נקרא קדוש, אף אתה היה קדוש” (רמב”ם הלכות דעות א ו)

*יש שיטות התמודדות כנגד היצר הרע – האדם צריך לחשוב בכל פעם שבה קול פנימי (או אדם אחר) אומר לו מה כדאי לו לעשות, על דעה מנוגדת לדברים ששמע ולחשוב שמא היו הדברים שנאמרו לו עצת היצר הרע: "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אם נצחו – מוטב, ואם לאו – יעסוק בתורה" (ברכות דף ה', עמוד א'),שבכוחה להגן על האדם ולהצילו. ניתן להסיט את המחשבה מאותו נושא, בו חש האדם שייתכן שיצר הרע מנסה להכשילו, ולעסוק בדבר אחר, לומר "קריאת שמע" או להזכיר לעצמו את יום מותו שבו יישפט על מעשיו ויצטער שהלך אחר עצת היצר הרע. הגאון רבי אליהו (=הגר"א) מוילנה כתב באיגרתו: "תבלין של היצר הרע: לזכרים- (ואם יורשה לי לומר – לכולם – גברים וגם נשים) - עסק התורה, ולנקבות (וגם כאן, אם יורשה לי לומר – לכולם – גברים וגם נשים) - צניעות".

*תפילה ובקשת עזרה מ-ה': "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו - אין יכול לו" (קידושין דף ל', עמוד ב'), אנו מתפללים בכל יום ש-ה' יעזור לנו כנגד היצר הרע "תצילני היום ובכל יום...מיצר רע" וגם "אל ישלוט בנו יצר הרע...ודבקנו ביצר הטוב" ועוד.

   אם נצליח לא להקשיב לעצות היצר הרע ולהתנהג כנדרש מאתנו, נקיים את "ובערת הרע מקרבך", (דברים כ"א,21) נרגיש תחושת התגברות וניצחון על היצר הרע, המצפון (שהוא המצפן של האדם) יהיה רגוע ושלו והטוב יגבר וינצח!

שבת שלום! שבת טובה!               

          עדנה ויג      

 יהא המאמר לרפואת רחמים בן רחל (מלמד-כהן) / אברהם בן ציפורה / ציון בן יונה (שמע) / שלמה בן אידה / אליהו בן שמחה / אמנון אדמון בן רחל / יאיר רפא-ל בן לאה / אלון בן אורה (פז) / אביגדור בן רות רחל (קולה) / חגי אליעזר בן מיכל / מנחם בן פנינה פערל (שינברגר) / חגי בן חנה (בן ארי) / יהודה יצחק בן איריס (הישראלי) / שליו בן מירב / שני בת קלאודיה מרים / לידור – רות בת נילי (סגי – זקס) / חוה רחל (מרק) בת אילת השחר /  פעסל לאה בת נעמי / ג'וזה בת כתון / אביגיל בת יעל / יהודית בת שרה מינדל / שקדיה אסתר לאה בת הדסה איילה / רוני בת עידית (מור) / יעל בלה בת רבקה (משה) בתוך שאר חולי ופצועי עם ישראל 

לע"נ פינחס אליהו בן יוסף יצחק (וידיסלבסקי) ז"ל / לע"נ סבתי – פרידה לאה (מלר) בת יוסף מרדכי (באב"ד) ז"ל / לע"נ מזל (מיכאלי) ז"ל בת יצחק הי"ו – אשה אצילת נפש, שאיבריה נתרמו למספר אנשים

ולהרבות בעם ישראל אחדות, שלום, אהבה, אחווה, רעות, אמונה ובטחון, קדושה ועוד.   

הטקסט שאת/ה מצטט/ת:

   "כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך" (דברים כ"א, 10). שאלה למחשבה: מדוע הפניה היא אליך בלשון יחיד ("כי תצא"), ואז יש מעבר ללשון רבים ("אויביך") ושוב דיבור בלשון יחיד ("ה' אלוקיך בידך")?

הצעת תשובה: אתה (וגם את), וכל אדם - "כי תצא" כאשר אתה תחליט לשנות ולתקן דברים שהם רעים עבורך, הכר מי הוא האויב שלך ואז צא לקראתו והילחם בו ומובטח לך ש- ה' יהיה בעזרך ותצליח.

    לפי הפשט מדובר בפסוק במלחמת רשות, שבה ייתכן תרחיש שבו אדם חשק באשה יפת תואר ששייכת לאויב, אך לפי הדרש מדובר במלחמה קשה ומתמדת, מלחמת האדם ביצר הרע, שבכל יום ממציא רעיונות שונים ומתוחכמים כדי לנצח את האדם והאדם צריך להשיב לו מלחמה ולא להקשיב לדברי היצר. רבי שלמה קלוגר כתב: "התורה מרמזת על שני סוגי מלחמה: א. מלחמה עם האומות ב. מלחמה עם היצר הרע. מלחמתנו עם הגויים נוגעת בעיקר לענינים גשמיים, להבטחת חיינו וחירותנו. מלחמתנו עם היצר נוגעת בעיקר לענינים רוחניים, לקב"ה, כדי לקיים מצוותיו. הקב"ה יתנהג אתנו מידה כנגד מידה. ה' יעזור לנו במלחמתנו עם הגויים "ונתנו ה' אלוקיך בידך" בתנאי שאנו נכבוש את היצר הרע "ושבית שביו".

הבעש"ט אמר: "שעה שאתה לוחם את מלחמתך התמידית נגד אויבך התמידי - היצר הרע, "ושבית שביו" – תלמד ממנו כיצד לנהל את המלחמה, ובאותה מידה של זריזות ועקשנות שהוא משתמש בה כדי לשבותך – תשתמש אתה כדי לשבות אותו".

"יצר הרע" משתדל בכל כוחו לגרום לך להתנהג לא כראוי, רבי מאיר מפרימישלאן אמר: "דרכו של היצר הרע הוא להסית את האדם נגד כל דבר אשר למצוה ייחשב. תמיד מסית הוא לעשות בדיוק ההיפך ממה שאמרה התורה". אך מובטח לך שאם "תצא למלחמה" כנגדו "ונתנו ה' אלוקיך בידך".

    "אשת יפת תואר" לפי פירוש אור החיים הקדוש היא הנשמה ולא נכתבה המילה "אשה" אלא "אשת" בצורה של סמיכות כי: "נשמת אדם... הנפש יפה עד מאוד, אלא שמנוולת במעשיה הרעים, וכשינוצח היצר, אז ישכיל האדם בנפשו מה יפה ומה נעימה היא".

אור החיים הקדוש כתב: "בדרך רמז תתבאר הפרשה על זו הדרך. הנה כל בנין העולם וקיומו, תלוי במעשה עם בני ישראל, אם ייטיבו דרכיהם העולם קיים, וישמחו השמים ותגל הארץ, גם ה' אלוקינו ישמח ויגל בנו, ויושר דרכם של ישראל תלוי בנצחון יצר הרע. ובא הכתוב להעיד האדם, כי ביציאתו מעולם העליון לבוא לעולם הזה יהיה מוכן למלחמה, כי לא יחשוב שאין צריך תגבורת לנצחון זה, אלא אדרבה, לזו ייקרא מלחמה, על דרך אומרו: "איזה גיבור? הכובש את יצרו" (פרקי אבות פרק ד', משנה א'), שאין גבורה גדולה מזה".

שאלה למחשבה: איך ניתן לנצח את היצר הרע?

הצעת תשובה: * זיהויהיצר הרע הוא מתוחכם ובא ב"תחפושות" שונות. הוא מציג את עצמו כטוב לאדם, כדואג לרווחתו, לנוחיותו ולשמחתו, אך צריך לזהות שזו עצת היצר הרע, שכל מטרתו להפיל אותי ב"פח". לגרום לי לחטוא, להתנהג לא כנדרש ממני ולנצח אותי.

לדוגמא: הגבר צריך לקום לתפילה, השעה היא שעת בוקר מוקדמת וברור שמתאים להישאר עוד במיטה וכאן נכנס היצר עם משפטי שכנוע שונים. צריך להתלבש – היצר בא ואומר: "חם מאוד היום, תלבשי דבר שאתו יהיה לך פחות חם", וניתן להוסיף עוד דוגמאות רבות.

   מי שקם לתפילה בזמן, נראה לך שהיה לו קל ופשוט? אשריו שהצליח להתגבר על היצר. וזו שהתלבשה בצניעות גם ביום חם, נראה לך שהיה לה קל ופשוט? אשריה שהצליחה להתגבר על היצר. וכך בכל דבר במשך היום: היצר הרע מתאמץ ככל יכולתו לגרום לאדם להתנהג לא לפי הנדרש ממנו, ועל האדם להשיב לו מלחמה שערה ולנצחו.

לאה גולדברג כתבה בשירה "הילד הרע" על ילד שמתנהג טוב פעמים רבות, אך לפתע יצר הרע משתלט עליו ואז הוא מתנהג לא טוב. הילד מצליח לזהות את ההתנהגות שאינה ראויה. "לך מפה!" אני מבקש אותו, כי אני רוצה לגרש אותו. אבל הוא ניטפל וניטפל! כבר ניסיתי הכל, אבל אין לי ברירה. מה לעשות בו, בילד הרע? או אולי - כשקצת אגדל - יעזוב אותי וחסל?"  

*החלטה: במלחמה עם היצר הרע – אני המנצח/ת! מה פתאום שאתן ליצר הרע לשכנע אותי להתנהג לא כראוי? מה פתאום שאפול ל"פח", שהיצר הרע מתאמץ להפילני לתוכו?

*הבנה שאני עומד עתה במבחן כלשהו, זהו ניסיון עבורי, ועלי לבחור כיצד להתנהג. הרב דוב בר ממזריטש אמר: "צריך האדם להבין בשכלו, שהיצר הרע מקנא בו שלא יבוא למדרגה (= שהאדם לא ייתעלה עוד ועוד ויהיה במדרגה גבוהה) והוא (=היצר הרע) מקטרג בו מאוד".

*א"ב = אמונה וביטחון שאפשר להתמודד עם היצר הרע ולנצחו. רבי נחמן מברסלב אמר: "היצר הרע נוקש באדם בכל פעם ומעוררו למה שמעוררו, ואם אין האדם שומע לו ופונה עורף ממנו, אף על פי כן הוא נוקש בו עוד פעם, שני ושלישי ורביעי ויותר, אבל אם האדם חזק בדעתו ועקשן נגד יצר הרע ואינו פונה אליו כלל (=מתעלם ממנו, לא מקשיב לדברי היצר ולעצותיו) אזי היצר הרע מסתלק והולך לו" (ליקוטי מוהר"ן) בהבינו שאדם זה לא ייתפתה, מחפש היצר הרע "קורבן" תמים אחר כדי "להצליח" (לפחות) אתו.

* הגברת הטוב – ככל שאצליח להתנהג טוב -  הרע ימוגר. מסביר הרמב”ם: “אין מטרתו של האדם להילחם ללא הרף ביצרו הרע, רק כדי להכניעו שוב ושוב, אלא מטרתו לפתח בעצמו תכונות טובות, המקרבות אותו לתכונותיו של הבורא – “מה הוא נקרא חנון, אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום, אף אתה היה רחום, מה הוא נקרא קדוש, אף אתה היה קדוש” (רמב”ם הלכות דעות א ו)

*יש שיטות התמודדות כנגד היצר הרע – האדם צריך לחשוב בכל פעם שבה קול פנימי (או אדם אחר) אומר לו מה כדאי לו לעשות, על דעה מנוגדת לדברים ששמע ולחשוב שמא היו הדברים שנאמרו לו עצת היצר הרע: "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אם נצחו – מוטב, ואם לאו – יעסוק בתורה" (ברכות דף ה', עמוד א'),שבכוחה להגן על האדם ולהצילו. ניתן להסיט את המחשבה מאותו נושא, בו חש האדם שייתכן שיצר הרע מנסה להכשילו, ולעסוק בדבר אחר, לומר "קריאת שמע" או להזכיר לעצמו את יום מותו שבו יישפט על מעשיו ויצטער שהלך אחר עצת היצר הרע. הגאון רבי אליהו (=הגר"א) מוילנה כתב באיגרתו: "תבלין של היצר הרע: לזכרים- (ואם יורשה לי לומר – לכולם – גברים וגם נשים) - עסק התורה, ולנקבות (וגם כאן, אם יורשה לי לומר – לכולם – גברים וגם נשים) - צניעות".

*תפילה ובקשת עזרה מ-ה': "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו - אין יכול לו" (קידושין דף ל', עמוד ב'), אנו מתפללים בכל יום ש-ה' יעזור לנו כנגד היצר הרע "תצילני היום ובכל יום...מיצר רע" וגם "אל ישלוט בנו יצר הרע...ודבקנו ביצר הטוב" ועוד.

   אם נצליח לא להקשיב לעצות היצר הרע ולהתנהג כנדרש מאתנו, נקיים את "ובערת הרע מקרבך", (דברים כ"א,21) נרגיש תחושת התגברות וניצחון על היצר הרע, המצפון (שהוא המצפן של האדם) יהיה רגוע ושלו והטוב יגבר וינצח!

שבת שלום! שבת טובה!               

          עדנה ויג      

 יהא המאמר לרפואת רחמים בן רחל (מלמד-כהן) / אברהם בן ציפורה / ציון בן יונה (שמע) / שלמה בן אידה / אליהו בן שמחה / אמנון אדמון בן רחל / יאיר רפא-ל בן לאה / אלון בן אורה (פז) / אביגדור בן רות רחל (קולה) / חגי אליעזר בן מיכל / מנחם בן פנינה פערל (שינברגר) / חגי בן חנה (בן ארי) / יהודה יצחק בן איריס (הישראלי) / שליו בן מירב / שני בת קלאודיה מרים / לידור – רות בת נילי (סגי – זקס) / חוה רחל (מרק) בת אילת השחר /  פעסל לאה בת נעמי / ג'וזה בת כתון / אביגיל בת יעל / יהודית בת שרה מינדל / שקדיה אסתר לאה בת הדסה איילה / רוני בת עידית (מור) / יעל בלה בת רבקה (משה) בתוך שאר חולי ופצועי עם ישראל 

לע"נ פינחס אליהו בן יוסף יצחק (וידיסלבסקי) ז"ל / לע"נ סבתי – פרידה לאה (מלר) בת יוסף מרדכי (באב"ד) ז"ל / לע"נ מזל (מיכאלי) ז"ל בת יצחק הי"ו – אשה אצילת נפש, שאיבריה נתרמו למספר אנשים

ולהרבות בעם ישראל אחדות, שלום, אהבה, אחווה, רעות, אמונה ובטחון, קדושה ועוד.   


עדנה ויג, 15/09/16 10:16
תגובתך:
! דווח למנהל האתר
 
תגובות, דעות, המלצות
 
עדיין אין תגובות.