כניסה מפייסבוק
הצטרפו חינם
מצא אותנו בפייסבוק
פרשת השבוע
פרשת השבוע > הרגשה בפרשה - פרשת עקב: את/ה אוהב/ת?!
 
כאשר אוהבים מישהו רוצים לדבר איתו, וחושבים על האהוב פעמים רבות במשך היום. כאשר אוהבים רוצים להיפגש. כאשר אוהבים רוצים שכולם ידעו על האהבה...
עדנה ויג | פורסם: 25/08/16 17:46

בס"ד מנחם אב תשע"ו     

 

     "אהבתי אתכם אמר ה'" (מלאכי א',2). רבי לוי יצחק מברדיצ'ב בספרו "קדושת לוי" כתב: "הבורא ברוך הוא ברא את כל העולם בשביל ישראל ואין לבורא ברוך הוא אהבה כי אם לישראל ותכלית הבריאה היתה להשפיע כל טוב וברכה לעמו ישראל". ה' אוהב את עם ישראל ככלל וגם כל אחד מעם ישראל כפרט, אך אהבה טובה ומושלמת כשהיא הדדית וגם אנו אומרים בתפילת שחרית: "ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה, להודות לך וליחדך ליראה ולאהבה את שמך. ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל באהבה."

 

בפרשה חוזר השורש א.ה.ב במספר פסוקים. לדוגמא: "ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבֹתיך ואהבך וברכך" (דברים ז',12-13).

 

בנוסף לרגש האהבה שהוא מופשט, האוהב עושה דברים למען האהוב ואכן בפרשה מוזכרים דברים רבים אותם עשה ה' למען עם ישראל. דאג לכל צרכיהם במדבר, הביאם לארץ טובה בה גדלים שבעת המינים, וממשיך תמיד לדאוג לעם ישראל "ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה תמיד" (דברים י"א, 11) ועוד.

 

ומה מצד האדם? "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שאל מעמך, כי אם ליראה ולאהבה אותו" (דברים י',12) מה ה' מבקש מאתנו? אהבהלאהוב את ה' זה מה שנידרש מאתנו. האהבה מלמדת על קשר בין האדם ל-ה' ועל רצון להיות מחובר ל-ה'.

 

שאלה למחשבה: כיצד ניתן להביע את האהבה ל-ה'?

 

הצעת תשובה:

 

* כאשר אוהבים אומרים זאת במלים.

 

 שלום קרניאל, שנפל בקרב "שיירת העשרה" בכסלו תש"ח, כתב בשירו: תְּפִלָּה על אהבתו את ה'.

 

אֱלוֹהַי! ...שׁוֹבֵב נָא לִבִּי בְּאוֹרְךָ וְתֵן לִי / לאהָבְךָ בְּלִבִּי הַחַם-הַמָּלֵא. / כי אֲהַבְתִּיךָ, אֵלִי!

 

אֲהַבְתִּיךָ עַל כָּל אֲמִתְּךָ וְאוֹרְךָ וְעֻזְּךָ./ אֲהַבְתִּיךָ כִּי רֵעַ אַתָּהִ / לגְדוֹלִים וּקְטַנִּים, לְדַלִּים וַעֲשִׁירִיםִּ / כי אַתָּה מְקוֹר הַטּוֹב

 

אֲהַבְתִּיךָ, אֵלִי! / עַל כָּל הַיְעָרוֹת וּשְׂדוֹת-הַתְּבוּאָה,/ עַל שָׁמֶיךָ, עָבֶיךָ, הָרֶיךָ וְגֵיאוֹתֶיךָ, נְהָרֶיךָ, יַמֶּיךָ,

 

אֲהַבְתִּיךָ עַל כָּל שְׁבִיב אֱמֶת שֶׁנָּחַלְתִּי, אֵלִי / וְגַם עַל רְצוֹנִי לְהִתְמַזֵּג עִם אֲמִתֶּךָ. / עַל כָּל אֵלֶּה אֲהַבְתִּיךָ, אֵלִי.

 

גם כיום יש שיר, בו נאמר: "הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך". ויש שירים נוספים, בהם פונה האדם ל-ה' ומודה לו ומשבחו או מבקש דברים שונים. חנה סנש כתבה: "אלי אלי שלא ייגמר לעולם:  החול והים, רשרוש של המים, ברק השמים, תפילת האדם" ויש עוד אנשים רבים נוספים שכתבו בשירה ובפרוזה, דברים שרצונם לומר לא-ל. 

 

*כאשר אוהבים מישהו רוצים לדבר איתו, וחושבים על האהוב פעמים רבות במשך היום, כך האדם חושב על ה', בבחינת: "שויתי ה' לנגדי תמיד" (תהלים ט"ז,8). האדם יכול לדבר עם ה' בכל עת – לומר לו כל מה שבלבו ובמחשבותיו. לומר "תודה" כמילות שירו של עוזי חיטמן: "תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת", לומר "סליחה" על דברים שהאדם מצטער שעשה או אמר ולומר "בבקשה" ולבקש בקשות אישיות וגם בקשות על כלל ישראל.

 

* כאשר אוהבים רוצים להיפגש. האדם "פוגש" את ה' כאשר הוא מתפלל בכל יום, לומד תורה, אומר "תהלים" ועוד.

 

* כאשר אוהבים רוצים שכולם ידעו על האהבה. האדם שהוא אוהב ה' - מכריז על כך בצורות שונות, בעזרת סימנים חיצוניים כמזוזה בכניסה לבית ובפתח כל חדר, בהנחת תפילין על הראש והיד ועוד. 

 

* כאשר אוהבים רוצים לתת מתנה, רוצים להביע את האהבה בדרכים שונות. האדם מברך את ה' בכל יום, כדברי דוד המלך: "בכל יום אברכך" (תהלים קמ"ה,2) ולהלכה נקבע ש "חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר: "ועתה מה [פירש רש"י "מה – קרי ביה (קוראים במילה זו) מאה] ה' אלקיך שֹאל מעמך" (מנחות דף מ"ג,עמוד ב').

 

* האוהבים נעשים דומים בדברים שונים. רבי ברוך ממז'יבוז' פירש: "מה ה' אלקיך" – מה שהקדוש ברוך הוא עושה – "שֹאל מעמך", הוא מבקש ממך לעשותו: "מה הוא רחום – אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון".

 

* יש רצון לשמח את האהוב/ה, למלא את הבקשות והרצונות וזאת העם עושה על ידי שמירת מצוות. האדמו"ר רבי אליעזר הגר (שהיה ראש ישיבה בויז'ניץ) הידוע בכינוי "דמשק אליעזר" פירש: פעמיים נכתבו המלים "ועתה ישראל ", פעם אחת – "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שאל מעמך כי אם ליראה... ולאהבה אֹתו" (דברים י',12), ופעם נוספת: "ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות" (דברים ד',1). זה כנגד המטיפים ואומרים שדי לעבוד את ה' בלב, באהבה וביראה, במידות טובות, ואין צורך בחוקים ובמצוות המעשיות. לכן נצטווינו פעמיים. (פעם אחת לאהוב) אבל לא די בכך בלבד, לכך בא הציווי השני: חייבים לקיים גם את כל החוקים והמשפטים לכל פרטיהם ודקדוקיהם!"

 

* באהבה יש אכפתיות ורצון טוב, לעשות רק את הרצוי וראוי. נאמר בשם רבי משה יהודה לייב אֶרבליך מסאסוב: "לפני כל צעד שאומר אדם לעשות, עליו לשמוע תחילה היטב ולהתבונן אם בצעד זה יעשה את רצון ה' יתברך, ואם לאו – אל יעשהו. וזהו פירושו של הכתוב: "והיה עקב" – והיה בכל צעד שתאמרו לעשות – "תשמעון" – תשמעו תחילה היטב אם הוא יהיה לרצון ה' יתברך, אם חס וחלילה לא".

 

    בפרשה שעברה, פרשת "ואתחנן" נכתבה הפרשה הראשונה שנאמרת בתפילת "שמע ישראל" בה יש קבלת עול מלכות שמים – "ואהבת את ה' אלוקיך" (דברים ו',5). אהבת ה', שכל אדם מקבל על עצמו, לכן נכתב בלשון יחיד: "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"  ואילו בפרשת "עקב" נמצאת הפרשה השניה שנאמרת בתפילה זו "והיה אם שמוע" בה יש קבלת עול מצוות ובה נכתב בלשון רבים: "לאהבה את ה' אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם" (דברים י"א,13). בשתי הפרשיות הללו נאמר ללמד את הבנים "ושננתם לבניך" (דברים ו',7) "ולמדתם אֹתם את בניכם" (דברים י"א,19) כי כל יחיד מהעם וכל העם ביחד צריכים לאהוב את ה' שאוהב אותנו.

 

   הבעל שם טוב, שהיה אוהב ה', סח לרבי יעקב מפולנאה: "בן אנכי להורים ישרים ותמימים...אני נתייתמתי מהורי בהיותי עוד ילד, אבל זכורני, כי אבי המנוח קודם פטירתו לקחני על זרועותיו ואמר לי: "יודע אני שאתה עתיד להביא שמחה וחדוה לעולם, אבל רבים ועצומים יהיו המכשולים אשר תמצא לדרכך ואולם שני דברים עליך לזכור ולא להסיח דעת מהם: אהבת ה' ואהבת ישראל. שני הדברים האלה יהיו קבועים ושמורים בלבך וחרותים בזכרונך, בכל שעה ובכל רגע ובכל מקום, והיה ה' אתך בכל מקום אשר תפנה ולא תירא מכל פגע". דבריו אלה מילאו וממלאים גם עכשו את כל חדרי לבי...אהבתי את כל מה שיצר הקדוש ברוך הוא בעולמו. ועל הכל אהבתי – את אלוקי,את האלוקים שבשמים, שברא את כל התפארת וההוד שמסביב."

 

שבת שלום! שבת מלאה באהבת ה'! {שבת מברכין לחודש אלול [אני (אוהבלדודי ודודי (אוהב) לי]}                            עדנה ויג  

 

יהא השיעור לרפואת הרב זאב בן רות / ישראל בן גיטל פעסל / ציון בן יונה (שמע) / שלמה בן אידה / אליהו בן שמחה / אמנון אדמון בן רחל / נתנאל חיים בן שושנה / חיים נתנאל בן יטה קלרה / יאיר רפא-ל בן לאה / אלון בן אורה (פז) / אביגדור בן רות רחל (קולה) / חגי אליעזר בן מיכל / מנחם בן פנינה פערל (שינברגר) / חגי בן חנה (בן ארי) / יהודה יצחק בן איריס (הישראלי) / שליו בן מירב / שני בת קלאודיה מרים /  לידור – רות בת נילי (סגי – זקס) / הדר חנה בת אסתר (סוקולובסקי) / חוה רחל (מרק) בת אילת השחר /  פעסל לאה בת נעמי / ג'וזה בת כתון / שושנה בת לאה / אביגיל בת יעל / אורית תהילה בת ברוריה / יהודית בת שרה מינדל / שקדיה אסתר לאה בת הדסה איילה / רוני בת עידית (מור) / יעל בלה בת רבקה (משה) בתוך שאר חולי ופצועי עם ישראל 

 

לע"נ דוד בן שמחה מרדכי (וסרצוג) ז"ל / יצחק בן אפרים (פולק) ז"ל     ולהרבות בעם ישראל אחדות, שלום, אהבה, אחווה, רעות, אמונה ובטחון, קדושה ועוד.  

הטקסט שאת/ה מצטט/ת:

בס"ד מנחם אב תשע"ו     

 

     "אהבתי אתכם אמר ה'" (מלאכי א',2). רבי לוי יצחק מברדיצ'ב בספרו "קדושת לוי" כתב: "הבורא ברוך הוא ברא את כל העולם בשביל ישראל ואין לבורא ברוך הוא אהבה כי אם לישראל ותכלית הבריאה היתה להשפיע כל טוב וברכה לעמו ישראל". ה' אוהב את עם ישראל ככלל וגם כל אחד מעם ישראל כפרט, אך אהבה טובה ומושלמת כשהיא הדדית וגם אנו אומרים בתפילת שחרית: "ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה, להודות לך וליחדך ליראה ולאהבה את שמך. ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל באהבה."

 

בפרשה חוזר השורש א.ה.ב במספר פסוקים. לדוגמא: "ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבֹתיך ואהבך וברכך" (דברים ז',12-13).

 

בנוסף לרגש האהבה שהוא מופשט, האוהב עושה דברים למען האהוב ואכן בפרשה מוזכרים דברים רבים אותם עשה ה' למען עם ישראל. דאג לכל צרכיהם במדבר, הביאם לארץ טובה בה גדלים שבעת המינים, וממשיך תמיד לדאוג לעם ישראל "ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה תמיד" (דברים י"א, 11) ועוד.

 

ומה מצד האדם? "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שאל מעמך, כי אם ליראה ולאהבה אותו" (דברים י',12) מה ה' מבקש מאתנו? אהבהלאהוב את ה' זה מה שנידרש מאתנו. האהבה מלמדת על קשר בין האדם ל-ה' ועל רצון להיות מחובר ל-ה'.

 

שאלה למחשבה: כיצד ניתן להביע את האהבה ל-ה'?

 

הצעת תשובה:

 

* כאשר אוהבים אומרים זאת במלים.

 

 שלום קרניאל, שנפל בקרב "שיירת העשרה" בכסלו תש"ח, כתב בשירו: תְּפִלָּה על אהבתו את ה'.

 

אֱלוֹהַי! ...שׁוֹבֵב נָא לִבִּי בְּאוֹרְךָ וְתֵן לִי / לאהָבְךָ בְּלִבִּי הַחַם-הַמָּלֵא. / כי אֲהַבְתִּיךָ, אֵלִי!

 

אֲהַבְתִּיךָ עַל כָּל אֲמִתְּךָ וְאוֹרְךָ וְעֻזְּךָ./ אֲהַבְתִּיךָ כִּי רֵעַ אַתָּהִ / לגְדוֹלִים וּקְטַנִּים, לְדַלִּים וַעֲשִׁירִיםִּ / כי אַתָּה מְקוֹר הַטּוֹב

 

אֲהַבְתִּיךָ, אֵלִי! / עַל כָּל הַיְעָרוֹת וּשְׂדוֹת-הַתְּבוּאָה,/ עַל שָׁמֶיךָ, עָבֶיךָ, הָרֶיךָ וְגֵיאוֹתֶיךָ, נְהָרֶיךָ, יַמֶּיךָ,

 

אֲהַבְתִּיךָ עַל כָּל שְׁבִיב אֱמֶת שֶׁנָּחַלְתִּי, אֵלִי / וְגַם עַל רְצוֹנִי לְהִתְמַזֵּג עִם אֲמִתֶּךָ. / עַל כָּל אֵלֶּה אֲהַבְתִּיךָ, אֵלִי.

 

גם כיום יש שיר, בו נאמר: "הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך". ויש שירים נוספים, בהם פונה האדם ל-ה' ומודה לו ומשבחו או מבקש דברים שונים. חנה סנש כתבה: "אלי אלי שלא ייגמר לעולם:  החול והים, רשרוש של המים, ברק השמים, תפילת האדם" ויש עוד אנשים רבים נוספים שכתבו בשירה ובפרוזה, דברים שרצונם לומר לא-ל. 

 

*כאשר אוהבים מישהו רוצים לדבר איתו, וחושבים על האהוב פעמים רבות במשך היום, כך האדם חושב על ה', בבחינת: "שויתי ה' לנגדי תמיד" (תהלים ט"ז,8). האדם יכול לדבר עם ה' בכל עת – לומר לו כל מה שבלבו ובמחשבותיו. לומר "תודה" כמילות שירו של עוזי חיטמן: "תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת", לומר "סליחה" על דברים שהאדם מצטער שעשה או אמר ולומר "בבקשה" ולבקש בקשות אישיות וגם בקשות על כלל ישראל.

 

* כאשר אוהבים רוצים להיפגש. האדם "פוגש" את ה' כאשר הוא מתפלל בכל יום, לומד תורה, אומר "תהלים" ועוד.

 

* כאשר אוהבים רוצים שכולם ידעו על האהבה. האדם שהוא אוהב ה' - מכריז על כך בצורות שונות, בעזרת סימנים חיצוניים כמזוזה בכניסה לבית ובפתח כל חדר, בהנחת תפילין על הראש והיד ועוד. 

 

* כאשר אוהבים רוצים לתת מתנה, רוצים להביע את האהבה בדרכים שונות. האדם מברך את ה' בכל יום, כדברי דוד המלך: "בכל יום אברכך" (תהלים קמ"ה,2) ולהלכה נקבע ש "חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר: "ועתה מה [פירש רש"י "מה – קרי ביה (קוראים במילה זו) מאה] ה' אלקיך שֹאל מעמך" (מנחות דף מ"ג,עמוד ב').

 

* האוהבים נעשים דומים בדברים שונים. רבי ברוך ממז'יבוז' פירש: "מה ה' אלקיך" – מה שהקדוש ברוך הוא עושה – "שֹאל מעמך", הוא מבקש ממך לעשותו: "מה הוא רחום – אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון".

 

* יש רצון לשמח את האהוב/ה, למלא את הבקשות והרצונות וזאת העם עושה על ידי שמירת מצוות. האדמו"ר רבי אליעזר הגר (שהיה ראש ישיבה בויז'ניץ) הידוע בכינוי "דמשק אליעזר" פירש: פעמיים נכתבו המלים "ועתה ישראל ", פעם אחת – "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שאל מעמך כי אם ליראה... ולאהבה אֹתו" (דברים י',12), ופעם נוספת: "ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות" (דברים ד',1). זה כנגד המטיפים ואומרים שדי לעבוד את ה' בלב, באהבה וביראה, במידות טובות, ואין צורך בחוקים ובמצוות המעשיות. לכן נצטווינו פעמיים. (פעם אחת לאהוב) אבל לא די בכך בלבד, לכך בא הציווי השני: חייבים לקיים גם את כל החוקים והמשפטים לכל פרטיהם ודקדוקיהם!"

 

* באהבה יש אכפתיות ורצון טוב, לעשות רק את הרצוי וראוי. נאמר בשם רבי משה יהודה לייב אֶרבליך מסאסוב: "לפני כל צעד שאומר אדם לעשות, עליו לשמוע תחילה היטב ולהתבונן אם בצעד זה יעשה את רצון ה' יתברך, ואם לאו – אל יעשהו. וזהו פירושו של הכתוב: "והיה עקב" – והיה בכל צעד שתאמרו לעשות – "תשמעון" – תשמעו תחילה היטב אם הוא יהיה לרצון ה' יתברך, אם חס וחלילה לא".

 

    בפרשה שעברה, פרשת "ואתחנן" נכתבה הפרשה הראשונה שנאמרת בתפילת "שמע ישראל" בה יש קבלת עול מלכות שמים – "ואהבת את ה' אלוקיך" (דברים ו',5). אהבת ה', שכל אדם מקבל על עצמו, לכן נכתב בלשון יחיד: "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"  ואילו בפרשת "עקב" נמצאת הפרשה השניה שנאמרת בתפילה זו "והיה אם שמוע" בה יש קבלת עול מצוות ובה נכתב בלשון רבים: "לאהבה את ה' אלוקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם" (דברים י"א,13). בשתי הפרשיות הללו נאמר ללמד את הבנים "ושננתם לבניך" (דברים ו',7) "ולמדתם אֹתם את בניכם" (דברים י"א,19) כי כל יחיד מהעם וכל העם ביחד צריכים לאהוב את ה' שאוהב אותנו.

 

   הבעל שם טוב, שהיה אוהב ה', סח לרבי יעקב מפולנאה: "בן אנכי להורים ישרים ותמימים...אני נתייתמתי מהורי בהיותי עוד ילד, אבל זכורני, כי אבי המנוח קודם פטירתו לקחני על זרועותיו ואמר לי: "יודע אני שאתה עתיד להביא שמחה וחדוה לעולם, אבל רבים ועצומים יהיו המכשולים אשר תמצא לדרכך ואולם שני דברים עליך לזכור ולא להסיח דעת מהם: אהבת ה' ואהבת ישראל. שני הדברים האלה יהיו קבועים ושמורים בלבך וחרותים בזכרונך, בכל שעה ובכל רגע ובכל מקום, והיה ה' אתך בכל מקום אשר תפנה ולא תירא מכל פגע". דבריו אלה מילאו וממלאים גם עכשו את כל חדרי לבי...אהבתי את כל מה שיצר הקדוש ברוך הוא בעולמו. ועל הכל אהבתי – את אלוקי,את האלוקים שבשמים, שברא את כל התפארת וההוד שמסביב."

 

שבת שלום! שבת מלאה באהבת ה'! {שבת מברכין לחודש אלול [אני (אוהבלדודי ודודי (אוהב) לי]}                            עדנה ויג  

 

יהא השיעור לרפואת הרב זאב בן רות / ישראל בן גיטל פעסל / ציון בן יונה (שמע) / שלמה בן אידה / אליהו בן שמחה / אמנון אדמון בן רחל / נתנאל חיים בן שושנה / חיים נתנאל בן יטה קלרה / יאיר רפא-ל בן לאה / אלון בן אורה (פז) / אביגדור בן רות רחל (קולה) / חגי אליעזר בן מיכל / מנחם בן פנינה פערל (שינברגר) / חגי בן חנה (בן ארי) / יהודה יצחק בן איריס (הישראלי) / שליו בן מירב / שני בת קלאודיה מרים /  לידור – רות בת נילי (סגי – זקס) / הדר חנה בת אסתר (סוקולובסקי) / חוה רחל (מרק) בת אילת השחר /  פעסל לאה בת נעמי / ג'וזה בת כתון / שושנה בת לאה / אביגיל בת יעל / אורית תהילה בת ברוריה / יהודית בת שרה מינדל / שקדיה אסתר לאה בת הדסה איילה / רוני בת עידית (מור) / יעל בלה בת רבקה (משה) בתוך שאר חולי ופצועי עם ישראל 

 

לע"נ דוד בן שמחה מרדכי (וסרצוג) ז"ל / יצחק בן אפרים (פולק) ז"ל     ולהרבות בעם ישראל אחדות, שלום, אהבה, אחווה, רעות, אמונה ובטחון, קדושה ועוד.  


עדנה ויג, 25/08/16 17:46
תגובתך:
! דווח למנהל האתר
 
תגובות, דעות, המלצות
 
עדיין אין תגובות.