כניסה מפייסבוק
הצטרפו חינם
מצא אותנו בפייסבוק
פרשת השבוע
פרשת השבוע > פרשת "בהעלותך": את מי העלית היום?
 
יש בך כוחות שמעולם לא ידעת על קיומם. אתה מסוגל לעשות דברים שלא היית מאמין שתוכל לעשותם. אין גבול ליכולת שלך, אלא רק הגבולות שאתה מציב לעצמך...
עדנה ויג | פורסם: 16/06/16 17:27

"בהעלֹתך את הנרות" (במדבר ח',2) - למי נאמרו מלים אלו?

 

 לפי פשט הכתוב ברור שהן נאמרו לאהרון הכהן, אך הן מופנות אלי וגם אליך. כל אדם יכול להיות להיות כאהרן הכהן, כי כל עם ישראל הם כמו כהנים, ככתוב: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות י"ט,6) ובקשר להדלקת הנרות במנורה, נכתב (שמות כ"ז, 20-21): "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. באוהל מועד...יערוך אותו אהרן ובניו". הכנת הנרות נעשית על ידי הכוהנים, אך ההדלקה יכולה להיעשות על ידי ישראל.

 

ראוי לכל אדם ללכת בדרכיו של אהרון עליו נאמר (פרקי אבות א',י"ב) שהיה: "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". אהרן אהב כל בריה, כל אדם שנברא ונמצא כאן בעולם. 

 

שאלה למחשבה: כיצד ניתן לקיים את "בהעלֹתך את הנרות"?

 

 הצעת תשובה: "פתח פיך ויאירו דבריך" (ברכות כ"ב,ע"א) ניתן להעלות "נרות" שונים ולהרבות אור, בעזרת מלים טובות ונכונות.

 

1. האדם הוא כמו נר – "נר ה' נשמת אדם" (משלי כ',27)

 

*בפוגשך אדם אמור לו מלים טובות, מחמאה, חיזוק. בכוח המלים להעלות את האדם, לרומם את מצב רוחו ולגרום לו לרצות להוכיח שאכן הוא כפי שנאמר עליו.

 

לא צריך לחכות לזמן בו אדם שפוף כדי לעודדו ולחזקו, אלא כדאי לומר מלים שמחזקות ונותנות כוח לאדם, בכל פעם שזה מתאים, בבחינת "אל תמנע טוב מבעליו" (משלי ג',27)

 

צריך לחזק את האדם כך "שתהא השלהבת עולה מאליה" (רש"י), לתת לו א"ב (=אמונה וביטחון) בעצמו וביכולותיו, כך שיאמין שהוא מסוגל לעשות דברים ולהצליח. דרוין פ. קינגסלי כתב: "יש בך כוחות שמעולם לא ידעת על קיומם. אתה מסוגל לעשות דברים שלא היית מאמין שתוכל לעשותם. אין גבול ליכולת שלך, אלא רק הגבולות שאתה מציב לעצמך, כאשר אתה חושב על מה שאינך מסוגל לעשות. אל תחשוב שאינך יכול. חשוב שאתה יכול".

 

הצעת פעילות להכרת הכוחות והחוזקות שבך: * כתוב חמישים תכונות טובות שיש בך, מותר לך להיעזר בבני משפחה, מכרים וכל מי שמכירך.

 

*"מניפת המחמאות" במפגש משפחתי, במפגש חברתי או בשיעור בכיתה מכינים דף שבראשו רשום שם של כל אחד מהנוכחים. ההוראה היא לכתוב על הדף תכונות טובות בלבד, שיש באותו אדם. כל אחד מהנוכחים רושם תכונה טובה (או מספר תכונות טובות) שהוא מצא אצל האדם המסוים ומקפל זאת ומעביר לחבר אחר מהקבוצה, שגם הוא כותב ומקפל, וכך נוצרת מעין מניפה שבה כתובים דברים טובים שיש באדם וכל אחד מקבל בסיום את הדף שלו ויכול להתחזק עוד ועוד. בדומה לכך, ניתן לתלות חוט ועליו שקיות כמספר הנוכחים, על כל שקית נרשם שם אחד מהנוכחים וכל אחד כותב תכונה טובה שהוא מוצא באותו אדם ומכניס זאת לשקית ובסיום מקבל כל אדם שקית עם דברים טובים שיש בו.

 

2. התורה והמצוות אף הם כמו נר, ככתוב: "כי נר מצוה ותורה אור" (משלי ו',23). שוחח עם אדם בקשר לנושאים שונים וגם בקשר ללימוד תורה ולקיום מצוות והבא אור לך וגם לו.

אחד מתפקידי הכהנים הוא להדריך את העם בדרך הנכונה, שתביא להשראת השכינה בעם ישראל.

הרב ד"ר מאיר צבי גרוזמן, כתב בספרו "על פרשת השבוע" (כרך ב', עמוד 126): "הנביא מלאכי (ב',6-7) מצביע על תפקיד זה של הכהנים: "תורת אמת היתה בפיהו ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי ורבים השיב מעוון. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבאות הוא". כאשר הכהן מדליק את המנורה, והיא אכן דולקת, והנר המערבי אינו כבה בבוקר ככל יתר הנרות, אלא ממשיך ודולק בדרך נס יממה שלימה (שבת כ"ב,ע"ב) – הרי זה מוכיח, לא רק שהשכינה שורה בישראל, אלא שהכהנים עושים את מלאכתם באמונה, והעם מציית להם, סר למשמעתם ומתנהל בדרך נכונה".

 

את/ה יכול/ה להיות כמו הכהן, במענה לאדם על שאלה שמעניינת אותו, בהסבר לדבר שהאדם מעוניין להבין ואף בשיחה רגילה, שכפועל יוצא ממנה, חיזקת את האדם בקיום מצוה כלשהי. לדוגמא: דיברתם על ההורים והיחס כלפיהם, והאדם קיבל על עצמו שיילך יותר לבקרם, יתעניין בהם יותר ועוד. מעשה שאדם עושה או מילה שאדם אומר גורמות לאיש שיחו לעלות ולהתקדם בדבר מה, אך לא די ב"הדלקה" בלבד, לא די להדליק ואז מיד לעזוב,  אלא לאחריה צריך להמשיך לשמור, לחזק ולעודד, כי הנר עלול להיכבות.

גם בהעלאת האדם עצמו וגם בהעלאת קיום התורה והמצוות, חובה לנהוג כפי שעשה אהרן הכהן בעת העלותו את הנרות במנורה. לאחר ההדלקה לא עזב מיד את המקום, אלא בדק האם כל נר דולק כראוי. גם עליך לתת לאדם תחושה של ביטחון שאת/ה לעזרתו ככל שירצה ויצטרך וכך נוכל להגיע למצב שבו כל עם ישראל יהיה כנאמר בהפטרת השבוע (זכריה ד',2): "מנורת זהב כולה".

שבת שלום עדנה ויג      

   יהא השיעור לרפואת הרב זאב בן רות / ישראל בן גיטל פעסל / שלמה בן אידה / אליהו בן שמחה / שרון (זיו) בן פרלה /  אמנון אדמון בן רחל / נתנאל חיים בן שושנה / חיים נתנאל בן יטה קלרה / יאיר רפא-ל בן לאה / אלון בן אורה (פז) / אביגדור בן רות רחל (קולה) / חגי אליעזר בן מיכל / מנחם בן פנינה פערל (שינברגר) / חגי בן חנה (בן ארי) / יהודה יצחק בן איריס (הישראלי) / שליו בן מירב /אסתר (אתי) בת חנה / שרה בת דושנה / פעסל לאה בת נעמי / ג'וזה בת כתון / שרה בת רוזה / לבנה בת שרה / שושנה בת לאה / אביגיל בת יעל / אורית תהילה בת ברוריה / יהודית בת שרה מינדל / שקדיה אסתר לאה בת הדסה איילה / רוני בת עידית (מור) / יעל בלה בת רבקה (משה) / רבקה בת שושנה בתוך שאר חולי ופצועי עם ישראל     לע"נ  ברכה בריינדל (קוזוקרו) בת עזריאל ז"ל שהשתדלה לומר מלים טובות, לעודד ולחזק         ולהרבות בעם ישראל אמונה ובטחון, אחדות, ברכות,קדושה, אהבה ואחוה ושלום ורעות

הטקסט שאת/ה מצטט/ת:

"בהעלֹתך את הנרות" (במדבר ח',2) - למי נאמרו מלים אלו?

 

 לפי פשט הכתוב ברור שהן נאמרו לאהרון הכהן, אך הן מופנות אלי וגם אליך. כל אדם יכול להיות להיות כאהרן הכהן, כי כל עם ישראל הם כמו כהנים, ככתוב: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות י"ט,6) ובקשר להדלקת הנרות במנורה, נכתב (שמות כ"ז, 20-21): "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. באוהל מועד...יערוך אותו אהרן ובניו". הכנת הנרות נעשית על ידי הכוהנים, אך ההדלקה יכולה להיעשות על ידי ישראל.

 

ראוי לכל אדם ללכת בדרכיו של אהרון עליו נאמר (פרקי אבות א',י"ב) שהיה: "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". אהרן אהב כל בריה, כל אדם שנברא ונמצא כאן בעולם. 

 

שאלה למחשבה: כיצד ניתן לקיים את "בהעלֹתך את הנרות"?

 

 הצעת תשובה: "פתח פיך ויאירו דבריך" (ברכות כ"ב,ע"א) ניתן להעלות "נרות" שונים ולהרבות אור, בעזרת מלים טובות ונכונות.

 

1. האדם הוא כמו נר – "נר ה' נשמת אדם" (משלי כ',27)

 

*בפוגשך אדם אמור לו מלים טובות, מחמאה, חיזוק. בכוח המלים להעלות את האדם, לרומם את מצב רוחו ולגרום לו לרצות להוכיח שאכן הוא כפי שנאמר עליו.

 

לא צריך לחכות לזמן בו אדם שפוף כדי לעודדו ולחזקו, אלא כדאי לומר מלים שמחזקות ונותנות כוח לאדם, בכל פעם שזה מתאים, בבחינת "אל תמנע טוב מבעליו" (משלי ג',27)

 

צריך לחזק את האדם כך "שתהא השלהבת עולה מאליה" (רש"י), לתת לו א"ב (=אמונה וביטחון) בעצמו וביכולותיו, כך שיאמין שהוא מסוגל לעשות דברים ולהצליח. דרוין פ. קינגסלי כתב: "יש בך כוחות שמעולם לא ידעת על קיומם. אתה מסוגל לעשות דברים שלא היית מאמין שתוכל לעשותם. אין גבול ליכולת שלך, אלא רק הגבולות שאתה מציב לעצמך, כאשר אתה חושב על מה שאינך מסוגל לעשות. אל תחשוב שאינך יכול. חשוב שאתה יכול".

 

הצעת פעילות להכרת הכוחות והחוזקות שבך: * כתוב חמישים תכונות טובות שיש בך, מותר לך להיעזר בבני משפחה, מכרים וכל מי שמכירך.

 

*"מניפת המחמאות" במפגש משפחתי, במפגש חברתי או בשיעור בכיתה מכינים דף שבראשו רשום שם של כל אחד מהנוכחים. ההוראה היא לכתוב על הדף תכונות טובות בלבד, שיש באותו אדם. כל אחד מהנוכחים רושם תכונה טובה (או מספר תכונות טובות) שהוא מצא אצל האדם המסוים ומקפל זאת ומעביר לחבר אחר מהקבוצה, שגם הוא כותב ומקפל, וכך נוצרת מעין מניפה שבה כתובים דברים טובים שיש באדם וכל אחד מקבל בסיום את הדף שלו ויכול להתחזק עוד ועוד. בדומה לכך, ניתן לתלות חוט ועליו שקיות כמספר הנוכחים, על כל שקית נרשם שם אחד מהנוכחים וכל אחד כותב תכונה טובה שהוא מוצא באותו אדם ומכניס זאת לשקית ובסיום מקבל כל אדם שקית עם דברים טובים שיש בו.

 

2. התורה והמצוות אף הם כמו נר, ככתוב: "כי נר מצוה ותורה אור" (משלי ו',23). שוחח עם אדם בקשר לנושאים שונים וגם בקשר ללימוד תורה ולקיום מצוות והבא אור לך וגם לו.

אחד מתפקידי הכהנים הוא להדריך את העם בדרך הנכונה, שתביא להשראת השכינה בעם ישראל.

הרב ד"ר מאיר צבי גרוזמן, כתב בספרו "על פרשת השבוע" (כרך ב', עמוד 126): "הנביא מלאכי (ב',6-7) מצביע על תפקיד זה של הכהנים: "תורת אמת היתה בפיהו ועוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי ורבים השיב מעוון. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה' צבאות הוא". כאשר הכהן מדליק את המנורה, והיא אכן דולקת, והנר המערבי אינו כבה בבוקר ככל יתר הנרות, אלא ממשיך ודולק בדרך נס יממה שלימה (שבת כ"ב,ע"ב) – הרי זה מוכיח, לא רק שהשכינה שורה בישראל, אלא שהכהנים עושים את מלאכתם באמונה, והעם מציית להם, סר למשמעתם ומתנהל בדרך נכונה".

 

את/ה יכול/ה להיות כמו הכהן, במענה לאדם על שאלה שמעניינת אותו, בהסבר לדבר שהאדם מעוניין להבין ואף בשיחה רגילה, שכפועל יוצא ממנה, חיזקת את האדם בקיום מצוה כלשהי. לדוגמא: דיברתם על ההורים והיחס כלפיהם, והאדם קיבל על עצמו שיילך יותר לבקרם, יתעניין בהם יותר ועוד. מעשה שאדם עושה או מילה שאדם אומר גורמות לאיש שיחו לעלות ולהתקדם בדבר מה, אך לא די ב"הדלקה" בלבד, לא די להדליק ואז מיד לעזוב,  אלא לאחריה צריך להמשיך לשמור, לחזק ולעודד, כי הנר עלול להיכבות.

גם בהעלאת האדם עצמו וגם בהעלאת קיום התורה והמצוות, חובה לנהוג כפי שעשה אהרן הכהן בעת העלותו את הנרות במנורה. לאחר ההדלקה לא עזב מיד את המקום, אלא בדק האם כל נר דולק כראוי. גם עליך לתת לאדם תחושה של ביטחון שאת/ה לעזרתו ככל שירצה ויצטרך וכך נוכל להגיע למצב שבו כל עם ישראל יהיה כנאמר בהפטרת השבוע (זכריה ד',2): "מנורת זהב כולה".

שבת שלום עדנה ויג      

   יהא השיעור לרפואת הרב זאב בן רות / ישראל בן גיטל פעסל / שלמה בן אידה / אליהו בן שמחה / שרון (זיו) בן פרלה /  אמנון אדמון בן רחל / נתנאל חיים בן שושנה / חיים נתנאל בן יטה קלרה / יאיר רפא-ל בן לאה / אלון בן אורה (פז) / אביגדור בן רות רחל (קולה) / חגי אליעזר בן מיכל / מנחם בן פנינה פערל (שינברגר) / חגי בן חנה (בן ארי) / יהודה יצחק בן איריס (הישראלי) / שליו בן מירב /אסתר (אתי) בת חנה / שרה בת דושנה / פעסל לאה בת נעמי / ג'וזה בת כתון / שרה בת רוזה / לבנה בת שרה / שושנה בת לאה / אביגיל בת יעל / אורית תהילה בת ברוריה / יהודית בת שרה מינדל / שקדיה אסתר לאה בת הדסה איילה / רוני בת עידית (מור) / יעל בלה בת רבקה (משה) / רבקה בת שושנה בתוך שאר חולי ופצועי עם ישראל     לע"נ  ברכה בריינדל (קוזוקרו) בת עזריאל ז"ל שהשתדלה לומר מלים טובות, לעודד ולחזק         ולהרבות בעם ישראל אמונה ובטחון, אחדות, ברכות,קדושה, אהבה ואחוה ושלום ורעות


עדנה ויג, 16/06/16 17:27
תגובתך:
! דווח למנהל האתר
 
תגובות, דעות, המלצות
 
עדיין אין תגובות.