כניסה מפייסבוק
הצטרפו חינם
מצא אותנו בפייסבוק
פרשת השבוע
קודם 1 2 3 4 5 הבא
61-90 מתוך 138
משה ואהרן היו המורים (=המנהיגים שמורים איך להתנהג) של העם וכאן הרגשתם היתה שהיוצרות התהפכו ואנשי העם רוצים להיות המורים של המורים.
0 תגובות ו-867 צפיות
אם המחלוקת לא קשורה ישירות בי, אפשר לומר (לעצמי): "אין לי חלק במחלוקת, אני לא בעניין", להתרחק מהמקום באופן פיסי ולא להתערב. אפשר לנסות לגשר ולפשר בין הצדדים השונים שבמחלוקת ולהביא לשלום בין אדם לחברו.
0 תגובות ו-916 צפיות
משימה חשובה נאמרה לסיירת מובחרת של שנים עשר אנשים, ניתנו הוראות ברורות ומפורטות, נבחרו אנשים אחראים ורציניים שאפשר לסמוך עליהם ועל דבריהם. המרגלים יצאו למשימת הריגול, שבו לשלום ממנה, אך הפרשה זכתה לשם "חטא המרגלים" ובעקבות זאת המרגלים עצמם נענשו...
0 תגובות ו-921 צפיות
עלי לשאת את ראשי, להכיר בכוחותי ויכולותי וגם לסייע לאנשים שסביבי להצליח לשאת את הראש גם, ובעיקר, כאשר קשה לבצע את פעולת נשיאת (=הרמת) הראש. ניתן לחשוב שלשאת את הראש זו פעולה פיסית, אך לא תמיד קל ללכת עם הראש מורם, שהרי המצב הרגשי משפיע....
0 תגובות ו-1416 צפיות
במדבר שבו חם מאוד ביום ואפשר, חלילה, להתייבש מחוסר מים, קיבלנו את התורה שמשולה למים. "אין מים –אלא תורה". בנוסף למים ממשיים שניתנו לעם במדבר על ידי ה', חיי עם ישראל תלויים ב"מים" שהם קיום התורה והמצוות.
0 תגובות ו-1038 צפיות
טוב לאדם שהוא ירא מכוחו של השלטון ומיכולת אכיפת החוק וענישת האדם העובר על החוק,שאם לא כן היו האנשים עלולים לפגוע זה בזה, כאשר כל אחד חושב על עצמו ועל רווחתו.
0 תגובות ו-987 צפיות
אמירה באופן רך גורמת לאדם להאזין לנאמר, ואף לשתף ולומר דברים משלו. אמירה נכנסת ללב השומע, יותר מדיבור קשה שיכול ליצור תחושה לא נעימה.
0 תגובות ו-1123 צפיות
אדם צריך לדעת להבחין בין טוב לרע, אך אין זה פשוט, כי לעתים מה שנחשב לטוב אצל אדם אחד, השני רואה בו רע ומה שנדמה לך כרע היום, עשוי להתברר שבעצם היה טוב, ולעתים דבר רע אינו נראה כך אלא "מתחפש" לטוב...
0 תגובות ו-1149 צפיות
יש קול שקורא לכל אדם בתוכו. בכל אדם יש נשמה, שהיא חלק אלו-ה ממעל ובנשמה האדם יכול לקלוט דברים רוחניים ולפי המצפון (=המצפן) שבקרבו - ליישם התנהגות טובה ורצויה.
0 תגובות ו-1067 צפיות
כל קהל ישראל אמרו ביחד "נעשה ונשמע" (שמות כ"ד,7) והתחייבו בכך לקבלת המצוות ולקיומן. רק כולם ביחד יכולים לקיים את תרי"ג מצוות התורה.
0 תגובות ו-885 צפיות
אדם יכול לתרום בדבר מסוים ואף אם המעשה נראה לו קטן, הרי שלכל מעשה טוב וכל רצון טוב יש השפעה על הסביבה (ייתכן שזה נשמע מוזר שמעשה אחד קטן, עשוי להשפיע, אך זה נכון) ולעתים אדם עושה דבר מה ואנשים נוספים נרתמים ותורמים בעקבותיו.
0 תגובות ו-999 צפיות
בכל בוקר אתה מברך בברכות השחר "ברוך...שלא עשני עבד" ואת מברכת :"ברוך...שלא עשני שפחה". באמת, טוב שאיננו עבדים בבית של אדם אחר, אשר מצווה בכל רגע מה לעשות,יכול לנהוג בעבד כרצונו, יכול "לטרטר" את העבד... כי הוא רואה בעבד את קניינו ורכושו.
0 תגובות ו-912 צפיות
השבת נקרא את "עשרת הדברות" אשר הם כללים חשובים לחיי האדם והעם וכלולים בהם כל סוגי המצוות.
0 תגובות ו-1093 צפיות
בשם של עם ישראל נמצאות האותיות שיר וגם א-ל, עלינו לשיר ולשבח ולהודות ל-ה'. "כי לך נאה ה' אלוקינו שיר ושבחה, הלל וזמרה". לכל אדם כפרט יש בכל יום דברים רבים להודות עליהם וגם לעם ישראל ככלל יש דברים רבים להודות עליהם.
0 תגובות ו-984 צפיות
רוב התקשורת בין אנשים נעשית באמצעות דיבור. האדם יכול להשתמש בדיבור לצרכים שונים: לשיחת חולין, לבקש דברים, לשאלות ובירורים, לאמירת מחמאה או לעתים תוכחה או נזיפה, ללימוד, לתפילה, לברכה ועוד. לדיבור יש כוח רב ולכן צריך מאוד להיזהר ולחשוב מה לומר...
0 תגובות ו-998 צפיות
אחת הדרכים להתמודד עם קושי ולהתגבר עליו, הוא לדעת בענוה שהאדם אינו אחראי על דבר ו-ה' הוא זה שעושה את כל הדברים כך שכל דבר הוא לטובת האדם, גם כאשר האדם נתון בצרה וקשה לו (או אפילו בלתי אפשרי מבחינתו באותו זמן) לראות את הטוב שייצא מעניין זה.
0 תגובות ו-932 צפיות
לכל אדם יש ייעוד בחייו, תפקיד בעל משמעות אותו עליו למלא. כדי שיוכל להצליח במשימתו - ניחן האדם בכוחות גוף ונפש אשר מתאימים לכך. בפרשה ניתן לראות את הייעוד של מרים כברור כבר מקטנותה, לפי תכונותיה והתנהגותה.
0 תגובות ו-970 צפיות
כדי שאחים (ואנשים בכלל) יוכלו להיות מאוחדים, חשוב להשתמש בתקשורת טובה, לומר דברים באופן גלוי ולהסביר דברים אם לא הובנו היטב, כי כל אח שונה מאחיו וכאשר אחד האחים מתנהג באופן מסוים, עשוי אח אחר לתת פרשנות שונה למעשה...
0 תגובות ו-930 צפיות
בין יעקב ועשו יש בעיה לא פתורה, שיצרה מתיחות ויחס עכור ביניהם. יעקב - באומץ אישי - מחליט לנסות לטפל בבעיה ולפתור אותה. הוא מתאמץ לתקן ולשנות, לאחר שחלפו שנים רבות בהן לא ראו אח את אחיו.
0 תגובות ו-1052 צפיות
בפרשת "ויצא" ניתן ללמוד מה נחוץ לאדם אשר צריך (או רוצה מכל סיבה שהיא) לצאת לדרך חדשה. על האדם להשתדל לחזק את עצמו בכל דרך שמתאימה לו (כי טבעי שיש חששות רבים ביציאה לדרך חדשה)
0 תגובות ו-975 צפיות
יש פרשנים שפירשו את המלים "זכה" ו"לא זכה" על זכויותיו של האדם, שהן אלו שקובעות עבורו האם בן הזוג יהיה טוב. אם יש לאדם זכויות רבות, הרי שיהיה לו בן זוג טוב ועוזר, ואם אין לאדם (חלילה) זכויות-יהיה בן הזוג נגדו, ותהיינה ביניהם אי הסכמות רבות ומריבות.
0 תגובות ו-995 צפיות
אברהם אבינו הכיר בערכה של התפילה ותפילותיו הן מיוחדות מאוד. הוא מתפלל על אנשי סדום שאינו מכירם והם נחשבים לאנשים "רעים וחטאים ל-ה' מאד"(בראשית י"ג,13). אברהם לא מבקש רק את הצלת לוט ומשפחתו, אלא מתאמץ ומשתדל מאוד בתפילתו להציל את כל אנשי העיר.
0 תגובות ו-1078 צפיות
כפי שאנו פונים ל-ה' ומבקשים "סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו" כך אנו צריכים לפנות גם לבני משפחה אהובים, מכרים וחברים ולבקש מהם סליחה, כי מי שפגע בחברו ולא ביקש ממנו סליחה-אין יום הכיפורים מכפר
0 תגובות ו-1196 צפיות
ראש השנה בפתח, האם אנחנו מוכנים? מה המשמעות של ראש השנה? ואיך מתכוננים?
0 תגובות ו-1072 צפיות
חודש אלול רמוז ב "אני לדודי ודודי לי" (שיה"ש ו',3).אני פונה ל-ה' (="אני לדודי") בתפילות ובקשות, עושה חשבון נפש ויוצר לעצמי מעין דו"ח שנתי ומאזן על כל שאירע לי במהלך השנה ומקווה שהיחס הוא הדדי ושגם "ודודי לי" ושאני ראוי/ה ש-ה' ירצה את מחשבותיי ותפילותיי
1 תגובות ו-936 צפיות
מצוות העליה לארץ ישראל מוטלת על כל אדם מישראל. יהודי שנמצא בגולה, צריך להזדרז ולעלות לארץ ולא להמתין עד שאחרים "יעשו עלייה", כדי להחליט אם להצטרף אליהם ולעלות לארץ.
0 תגובות ו-1067 צפיות
"כי תצא למלחמה" ... עלינו להבין שאנו נתונים במלחמה.. ולהבין שבמלחמה-כמו במלחמה, לצערנו, יש פצועים והרוגים (משני הצדדים), אך אין לנו ברירה אחרת ואנו חייבים להילחם כדי לחיות התנאי להצלחה במלחמה הוא אחדות העם. אסור להיות מפולגים, אלא מחנה מאוחד ומלוכד.
0 תגובות ו-1135 צפיות
"כי תצא למלחמה על אויבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם" - על כל אחד מהעם (נאמר בלשון יחיד "כי תצא") להשתדל לא לפחד (יראה שלילית), למרות שהפחד הוא רגש טבעי, שעלול להתעורר באדם, בעיקר בזמן של חוסר וודאות, אך הוא עלול להחליש את כוח התמודדותו של האדם...
0 תגובות ו-983 צפיות
כשם שאב נותן דברים לילד ורוצה את טובת ילדו, כך גם ה' שהוא טוב ומיטיב לכל, רוצה לתת לנו את תורתו הקדושה "ראה אנכי נותן לפניכם היום" (דברים י"א,26). אב מלמד את ילדו דברים, מסביר לבנו את האפשרויות העומדות בפניו ואת ההשלכות שעשויות לנבוע מכל בחירה שיבחר בה.
0 תגובות ו-999 צפיות
ריכוז מסעות אלו אותם עבר עם ישראל בכלל וכל אחד מהעם בפרט מסמל את מ"ב המסעות שכל אדם עובר בחייו וגם מסעות שהעם עובר ביחד -החיים הם כמו מסע מתמשך.
0 תגובות ו-1078 צפיות
קודם 1 2 3 4 5 הבא
61-90 מתוך 138