כניסה מפייסבוק
הצטרפו חינם
מצא אותנו בפייסבוק
פרשת השבוע
קודם 1 2 3 4 5 הבא
1-30 מתוך 138
הטלפון מצלצל ואת/ה מתבקש/ת לתרום לעמותה כלשהי, לאדם במצוקה ועוד, ניתנות אפשרויות לאופני תרומה שונים, כך שבאפשרותך לבחור מביניהם את המתאים לך. אדם נוקש בדלת, בא להתרים, הוא אומר מה המטרה שלשמה נחוצה התרומה – תרמת ?!
2 תגובות ו-1078 צפיות
אני יהודי וגם את/ה יהודי/ה, דבר זה מחייב למלא את החובות שהיהדות מטילה על האדם. אדם יכול להיות 'יהודי טוב' בנוסף על היותו 'אדם טוב', כאשר יתנהג בקדושה בחיי היומיום, וישלב מערכת משפט וצדק חברתי ביחד עם דבקות בערכי התורה.
0 תגובות ו-1107 צפיות
הכל עניין של פרשנות. אתה רואה דבר מה שאדם עושה ומיד אתה נעשה פרשן. מחליט בעצמך מדוע עשה מה שעשה, אף על פי שבהיגיון אתה מבין שסיבתו בוודאי עמו וייתכן מאוד שכל קשר בין ההסבר שעלה במחשבתך, לבין הסיבה שהניעה את האדם – הוא מקרי בהחלט.
2 תגובות ו-1373 צפיות
ביום קשה ועצוב זה, עם ישראל מרכין ראשו ומתייחד עם זכר הנופלים, חללי מלחמות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.
0 תגובות ו-1209 צפיות
לעתים יש לי הרגשה, שלא כל יהודי שמח בכך שהוא שייך לעם היהודי. יש אנשים שאינם רואים את הטוב והיפה שבדת היהודית, אך אם ילמדו – יבינו את הגדולה שבכל דבר.
0 תגובות ו-1075 צפיות
ניתן, אולי, לומר שה"עץ" הוא האדם. "כי האדם עץ השדה" (דברים כ',19) – יש דמיון רב בין אדם לעץ ולפי המסופר בפרשה גם האדם, שהוא כמו עץ, יכול להפוך דבר מר למתוק. אדם צריך ויכול לבחור כיצד להתייחס לדברים, ויכול להמתיק לעצמו מצבים שונים בחיים, וכן גם לאדם אחר.
1 תגובות ו-1315 צפיות
לעתים אדם עלול להימצא, חלילה, באותו מצב בו היו המצרים במכת החושך, ולא להיות מסוגל לראות נכוחה מהי הדרך הנכונה לו. אם אין לאדם מודעות עצמית הוא כמו עיוור, ולעתים אדם רואה דברים, אך אינו מפרש נכון את שהוא רואה ואז הוא מחפש את דרכו ומגשש כאילו הוא שרוי בחושך
0 תגובות ו-1078 צפיות
כל אדם יכול להתגבר על ה'פרעה' הפנימי שבתוכו. כשם שיש באדם שמץ "פרעה", כך יש בכל אחד גם ניצוץ מ"משה". כאשר הניצוץ של משה רבֵנו ידלק בתוך האדם, הוא יצליח להתגבר על 'פרעה', על העקשנות והגאוה של היצר הרע, וישתמש בדברים החיוביים שיש בתכונת העקשנות.
0 תגובות ו-1263 צפיות
המילדות שפרה ופועה היו אמיצות. הן עמדו באומץ מול קביעתו של מלך מצרים להרוג את הבנים בעת הלידה, הן החיו את הילדים שנולדו, ושִקרו למלך שהנשים העבריות יולדות במהירות עוד לפני הגעתן. המילדות הצליחו לפעול באומץ בזכות יראת ה' שהיתה בהן...
0 תגובות ו-1076 צפיות
יוסף רוצה להיות בשלום עם אחיו ומנסה ליצור אוירה טובה ביניהם, הוא סלח על מה שהם עשו לו בעבר וגם הוא מתחרט על דברים שעשה להם. מבחינתו : העבר – עבר! לא צריך להתעסק עוד במה שהיה, אלא להיות עם הפנים קדימה, לבניית עתיד משותף וטוב.
1 תגובות ו-1232 צפיות
מטרת היוונים היתה "להשכיחם" ומטרתנו היא לזכור. בבריאת העולם לאחר שהיה "חֹשך על פני תהום"אמר ה':"יהי אור" (בראשית א',3) האור מסלק ואת החושך ואת השכחה. הדלקת נרות חנוכה מסייעת לזיכרון על ידי: עשיית דבר מה באופן מוחשי. כדי לזכור ולפרסם את הנס שעשה ה' עמנו.
0 תגובות ו-1157 צפיות
כל אדם מתמודד עם דברים רבים ושונים. לאברהם אבינו היו התמודדויות וכן גם ליצחק, אך ליעקב יש בפרשה התמודדויות רבות, שבאות בזו אחר זו.
1 תגובות ו-1193 צפיות
ליעקב נראית התנהגות הרועים שלא עוסקים ברעיית המקנה כדבר שהוא עוול והתנהגות לא ניאותה של התרשלות בעבודה. אולי נראה לו כאילו הרועים הלכו לעבודה,אך לא באמת הלכו לעבוד בה.
1 תגובות ו-1396 צפיות
אברהם שמע מפי שרה את המלים: "גרש את האמה הזאת ואת בנה" (בראשית כ"א,10). לא כתובה תגובתו המילולית אך כתובה תגובתו הרגשית: "וירע הדבר בעיני אברהם על אודֹת בנו" (בראשית כ"א,11). אברהם הוא אבא אוהב, והוא עצוב מאוד שעליו להיפרד מבנו.
1 תגובות ו-2386 צפיות
אברהם אבינו נחשב בעיני תמיד כאדם טוב, כאיש משפחה ועוד, אך עם זה אירעו בחייו מספר נתקים מאנשים קרובים לו. האם לא היה קשה לו להתנתק? בוודאי שההתנתקות כואבת, גם כשיש סיבות לכך והאדם יכול להבין בשכל מה נכון לו לעשות, הרי שהרגשות פועלים וכל נתק הוא מכאיב.
0 תגובות ו-1971 צפיות
הגשם חשוב מאוד וחיוני לקיום העולם, אך בכמות מרובה מאוד יכול להיות מבול. בכל שנה אנו מתפללים תפילת הגשם ומקווים שתהיה שנה גשומה... הגשם במידה הוא טוב, כשם שכל דבר במידה הנכונה יכול להיות טוב, אך בפרשת "נֹח" הגשם הפך ל"מבול" שהציף והרס.
1 תגובות ו-2161 צפיות
שנה חדשה התחילה. מתחילים מ"בראשית". מתפטרים מדברים ישנים שלא מתאימים כבר ל"אני" של שנה זו ופותחים דף חדש של התנהגות שונה וטובה עוד יותר.
0 תגובות ו-1149 צפיות
בעת החזרה בתשובה, האדם עוזב דרך כלשהי שנהג ללכת בה ומתחיל ללכת בדרך חדשה.
0 תגובות ו-1168 צפיות
בחיי היום יום אנו יודעים מה מקצועו של האדם ומעמדו, כפי שנתפס בחברה, אך בפנימיות אין הבדל בין אדם לאדם ויכול להיות אדם שנראה לכאורה פשוט, אך יש בו איכויות רבות. גם בר"ה שהוא "היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט" נצבים כל בני ישראל למשפט, ללא הבדל בין אחד לשני.
0 תגובות ו-1210 צפיות
"יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו - אין יכול לו"(קידושין דף ל', עמוד ב')
0 תגובות ו-1267 צפיות
בכל דור יש מנהיגים ושופטים שמתאימים לאותו דור. "דוד דור ושופטיו, דור דור ופרנסיו" כל דור זוכה במנהיג הראוי לו וגם אם ערכו פחות בעיני הציבור, הרי שהוא הנבחר ויש לקבל את החלטותיו.
0 תגובות ו-1316 צפיות
כאשר את/ה נכנס/ת לביתך – מה את/ה רואה? האם את/ה רואה את הדברים שבני הבית התאמצו, השתדלו ועשו או: האם את/ה רואה את כל הדברים שנדמה לך שצריך להעיר עליהם?
0 תגובות ו-1230 צפיות
כאשר אוהבים מישהו רוצים לדבר איתו, וחושבים על האהוב פעמים רבות במשך היום. כאשר אוהבים רוצים להיפגש. כאשר אוהבים רוצים שכולם ידעו על האהבה...
0 תגובות ו-1300 צפיות
כה אמר להם: אתם תיכנסו עוד מעט קט לארץ ישראל, ואני – כבר לא אהיה עמכם. חנכו את עצמכם, כבר בראשית הדרך, לשמוע מה בפי רעיכם, הטו אוזן לדברי הזולת. הדבר חיוני לקיומכם.
0 תגובות ו-1306 צפיות
המדבר הוא מקום, ניטראלי - אך מה יהיה אופיו של המדבר ? דבר זה תלוי באופן בו יתנהגו האנשים שנמצאים בו. אמר מישהו: "לא המקום עושה את האדם, אלא האדם עושה את המקום".
0 תגובות ו-1272 צפיות
כיצד אדם מחליט היכן ברצונו לגור, כאשר מגיע הזמן בו עליו לבחור מקום מגורים ? מה הם המדדים הקובעים ? היכן את/ה רוצה לגור ? מה הסיבה לכך שאת/ה רוצה לגור דוקא במקום מסוים ?
0 תגובות ו-1239 צפיות
היד מסמלת קשר וקירבה בין אדם לאדם. האדם שולח את ידו למרחב הפרטי של אדם אחר, והאדם האחר חש בנוח עם שימת היד על ראשו, אשר מסמלת העברת דברים מהטוב שבאדם – אליו.
0 תגובות ו-1288 צפיות
היו בעם כאלה שראו רק את "הקלוקל", חשבו מה החסרונות במתנה הטובה שקיבלו בכל יום ויום, ואדם שרוצה לחפש חסרונות ולהתלונן, בוודאי יצליח למצוא מה לומר - גם כשהכל טוב, הוא יחפש מה לא כל כך טוב...
0 תגובות ו-1232 צפיות
בתקופות שונות, בהן לא הירשו ליהודים ללבוש ציצית, הם לא ויתרו על כך והתאמצו לשמור על המצוה במסירות נפש. יש סיפורים רבים מזמן השואה על יהודים שלבשו ציצית על אף הסיכון שהיה כרוך בכך, וכיום?
0 תגובות ו-1133 צפיות
יש בך כוחות שמעולם לא ידעת על קיומם. אתה מסוגל לעשות דברים שלא היית מאמין שתוכל לעשותם. אין גבול ליכולת שלך, אלא רק הגבולות שאתה מציב לעצמך...
0 תגובות ו-1306 צפיות
קודם 1 2 3 4 5 הבא
1-30 מתוך 138